Gorące tematy: Wybory Parlamentarne 2019 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
697 postów 4937 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Moje komentarze

 • @ Autor - 5*
  DK
  List Ani. Ani PiS. Ani PO.Ani inna "Magdalenka".
 • @ Autor - 5*
  Strajki w Radomiu w 1976r. pilotował tow.S.Kania, który jako sekretarz KC PZPR odpowiadał za transport. To na jego polecenie zostali do Radomia dowiezieni więźniowie i aresztanci zaopatrzeni w 1/2l wódki oraz w pałki itp. z poleceniem rozbijania wystaw sklepowych i innych rozrób, za co mieli otrzymać zmniejszenie kary lub zwolnienie z aresztu.

  W Ursusie spawanie wagonów do torów kolejowych wykonała grupa specjalistów WP. Załoga ZM Ursus nie brała w tym udziału - może to potwierdzić pan Z.Wrzodak.

  https://wps.neon24.pl/post/106158,warszawska-rotunda-rocznica-wybuchu-czy-zamachu
  Legendowanie zdradzieckich elit III RP – Ośrodek w Jaworzu
 • @wercia 09:38:29
  Ach ten Lońka, jak sympatycznie nazywała go Juńczyk-Ziomecka - to ta Żydówka, która nie chciała polecieć do Smoleńska. Szkoda, bo byłaby uwieczniona w granicie w środku miasta.

  Lejb Fogelman - wyemigrował z Polski po marcu'68, ale po 1989r. do Polski wrócił i doradzał w wielu procesach prywatyzacyjnych. Wspomagał budowę kapitalizmu w wolnej Polsce – to człowiek na wskroś postępowy, nowoczesny, można rzec międzynarodowy, członek loży B’nai B’rith. Loży tak bliskiej przecież sercu JPII i L.Kaczyńskiego. W imieniu tego ostatniego szczerze i serdecznie witała reaktywację loży B’nai B’rith E.Juńczyk-Zimecka, żydowska sekretarz stanu w kancelarii prezydenta L.Kaczyńskiego. Nie wszyscy pewnie wiedzą, że Lejb Fogelman to licealny i uniwersytecki kolega braci L. i J.Kaczyńskich.
  Manowce naszych dyskusji: PARS PRO TOTO.
 • @Jan Paweł 10:12:45
  Panie Janie Pawle,
  pod pierwszymi dwoma akapitami pańskiego komentarza podpisuje się oburącz.
  Dalej dodałbym jednak taki wniosek, że oto ruch hipiesowski oraz wyznawcy żydo-katolicyzmu łączą się nie przypadkowo w jeden antynarodowy, antypaństwowy, antysłowiański, antypolski strumień - taka jest idea inżynierów socjotechnik społecznych sterujących hipisami i żydo-katolikami.

  Ma Pan rację, ruch hipisowski to przede wszystkim wielka praca nad zerwaniem więzi pokoleniowych, czyli atomizacja pokoleniowa.
  Ale przecież i Kościół działa w tym samym kierunku, w kierunku społecznej atomizacji poprzez wprowadzenie szowinizmu religijnego, nienawiści i rasizmu między mężczyzn i kobiety, a nawet nienawiści względem samego siebie - nienawiść do cielesności (w żydo-katolicyzmie kobieta to źródło grzechu - obciążona przecież grzechem pierworodnym; to ta gorsza jako człowiek - niewiasta, bo niewiedząca, nie mająca wiedzy, dla niej zakaz dostępu do wiedzy, zakaz sprawowania funkcji duchownych, itd.), ale ze wskazanie na lud wybrany przez Boga, czyli pochwała syjonizmu i w konsekwencji jego interesów.
  Idą hipisi
 • @Wican 19:07:42
  To prawda, że "Tylko wariat walczy z czymś co wg niego nie istnieje".

  Ale jak określić tych, którzy swoje wierzenia - powiedzmy szczerze: bajki - chcą narzucić wszystkim pozostałym (wyznawcom innych wyznań oraz niewierzącym) w życiu publicznym?
  I nie chodzi tylko o słowo "bóg", chodzi także o symbole religijne w przestrzeni publicznej.
  Państwo i jego instytucje i wszelkie urządzenia przestrzeni społeczno-politycznej są dobrem wspólnym i w takim samym wymiarze przeznaczonym dla wszystkich, bez preferencji, wykluczania, czy różnicowania, jakichkolwiek grup społecznych.

  Państwo oraz wszelkie jego instytucje muszą być świeckie, nie mogą być zawłaszczane przez jakiekolwiek religijne szowinizmy. Ma to tym większe znaczenie w przypadku religii uniwersalistycznych, a więc antynarodowych, antypaństwowych. A taką właśnie religią jest katolicyzm. Jest jeszcze gorzej, ponieważ katolicyzm jest religią obcą (żydowską) i narzuconą, preferującą obce, wrogie narodowi, interesy, poprzez kształtowanie antysłowiańskiej, antypolskiej, antynarodowej, mentalności.
  Dyskurs quasi-religijny na naszym Neonie.
 • @MacGregor 18:21:28
  Przedrostek "żydo" nie oznacza, że treści religijne są tożsame. Przedrostek ten wskazuje przede wszystkim na pochodzenie religii, na jej wspólne z judaizmem źródła.
  __________________________

  "protestantyzm to jest zrejudaizowane chrześcijaństwo"

  To jest teza fałszywa. Nie obroni tej tezy nawet fakt, że biblię tłumaczyli Lutrowi Żydzi (przy okazji: tłumaczenie to stanowiło podstawę kształtowania się niemieckiego języka literackiego).

  Jeśli Pan zgłębi różnice między katolicyzmem a protestantyzmem stanie się dla Pana oczywiste (powinno), że główna różnica stanowiąca istotę niechęci hierarchów Kościoła do protestantyzmu polega na nieuznawaniu prymatu papieża, a było to i jest równoznaczne z poważnym uszczupleniem dochodów i władzy Kościoła (protestanci stanowią ok. 40% wszystkich chrześcijan!).
  Dyskurs quasi-religijny na naszym Neonie.
 • @ Autor - nie oceniam tekstu
  "Celowo użyłem habermasowskiego terminu „dyskurs”, który nie ma nic wspólnego z dyskusją na racjonalne argumenty."

  Istotnie, bowiem nie zdarza się, żeby obrońcy wiary takowe argumenty prezentowali. Tu wrzucę kamień do ogródka Autora: ile razy zdarzyło się Autorowi odpowiedzieć merytorycznie na logiczne argumenty, kontrargumenty? - Przeważnie mamy do czynienia z niewybrednym atakiem, odpowiedzią nie na temat lub z rejteradą z "pola walki".

  Szowinizm religijny wzmocniony często brakiem podstawowej wiedzy o własnej religii, brakiem wiedzy historycznej, politycznej, brakiem analitycznych zdolności, obrońców wiary wyklucza jakąkolwiek poważną polemikę.
  Ilu wyznawców jest w stanie wznieść się ponad własną emocjonalność religijną i stanąć na pozycji niezależnego obserwatora-badacza religii własnej, czy religii w ogóle w kontekście człowiek, naród, państwo?
  Ilu wyznawców dostrzega problem wartości religii w odniesieniu do narodu i państwa, ilu potrafi dostrzec właściwą - rzeczywistą hierarchię w relacji naród - państwo - religia (z jej instytucją)?


  Nie wiem, czy Autor zauważył, że możliwa jest swobodna polemika dotycząca np. teorii Wielkiego Wybuchu, gdzie nikt nikogo nie zbluzga.
  Ale gdy polemika dotyczy religii bluzgi stają się normalnością - przy czym bluzgają z zasady wyznawcy, a nie oponenci. - To przypadek, czy jednak celowe wprowadzenie religii w obszar ludzkich emocji dla korzyści jednych kosztem drugich.
  (Czy Autor będąc katolikiem nie pomiata protestantyzmem i protestantami? I czy to pomiatanie posiada naukowe uzasadnienie?)
  _____________________

  "pozdrawiam serdecznie pana DK i sugerowałbym zastąpienie wadliwego terminu „żydokatolicyzm” na dalece trafniejszy „żydoprotestantyzm”"

  Dziękuję i również pozdrawiam.
  A w kwestii formalnej, zastąpienie terminu "żydokatoliczym" terminem "żydoprotestantyzm" nie jest możliwe z powodu różnic między tymi religiami. Natomiast przedrostek "żydo" jest uzasadniony dla obydwu religii [dla wszystkich odłamów chrześcijaństwa (żydo-chrześcijaństwa)], które wywodzą się z tego samego religijnego pnia.
  Mówiąc wprost fałszywa jest równość: katolicyzm=protestantyzm, a więc fałszywa jest także równość tożsama: żydokatolicyzm=żydoprotestantyzm.
  _______________________

  "Pisz sobie dobry człowieku co chcesz, ale minimum dobrego wychowania zakazywałoby wchodzenia w procesję Bożego Ciała z tranparentem „czciciele szatana”"

  Zgoda.
  Ale czy podobna zasada, dotycząca religii i wyznawców nie powinna obowiązywać wszędzie? Dlaczego mamy się zgadzać na krzyż i naukę religii w instytucjach publicznych, państwowych? Dlaczego mamy zgadzać się na treść roty ślubowania w instytucjach publicznych z dodatkiem o Bogu?
  Dyskurs quasi-religijny na naszym Neonie.
 • @ Autor - 5*
  Uważam JPII za antypolskiego, antynarodowego, antysłowiańskiego, syjonistycznego zbója, ale w kwestiach żydowierstwa uznaję jego autorytet, choćby tylko z tego powodu, że został obwołany świętym żydo-katolickiego Kościoła, a więc Kościół sam uznaje nieomylność jego sądów w kwestiach żydowierczej wiary.

  Mamy zatem religię dla prostaczków z całym sztafażem objawień i innych bujd, czy bredni oraz religię w nieco poważniejszym, filozoficznym aspekcie dla osobników ambitniejszych.
  _________________________________________

  „Osoba i czyn” - K.Wojtyła, 1969

  Poniższe „TEZY” zostały opublikowane w 2010 roku, przez doszukującego się wpływów masońskich w Kościele, księdza Luigi Villana na podstawie autoryzowanego w roku 1979 przez Karola Wojtyłę już jako papieża, tłumaczenia jego książki „Osoba i czyn”.

  Teza 15:
  Bóg nie jest historycznym bytem, który współpracuje z ludźmi, ani też człowiek nie współpracuje z Bogiem, lecz wyłącznie z innymi ludźmi. Religia nie ma swych źródeł w boskim objawieniu, lecz jest rezultatem wyobraźni człowieka. Religia katolicka nie różni się [pod tym względem] od innych kultów.

  Teza 16:
  Objawienie Boże jest niemożliwe do udowodnienia.

  Teza 17:
  Jedyne realne wytłumaczenie treści Nowego Testamentu nosi charakter filozoficzny.

  Teza 18:
  Każdą bożą tajemnicę należy uważać za czysty wytwór ludzkiej myśli. To samo dotyczy tradycyjnej chrześcijańskiej dogmatyki, będącej jednym z tych błędnych systemów.

  Teza 22:
  Drogą do uratowania chrześcijaństwa nie jest Objawienie Stworzenia, Odkupienie lub Sąd Ostateczny, ale słowa „dialog” i „bliźni”.

  Teza 24:
  Zbawienie – samorealizacja ludzkości – nie ma wiecznej natury. Nie przyniesie ono człowiekowi żadnego cielesnego zmartwychwstania. Naiwną wiarę w życie wieczne, w zmartwychwstanie, czy cielesny powrót Zbawiciela na Ziemię, należy rozważać wyłącznie symbolicznie.

  Teza 25:
  Na drugim świecie, po śmierci, nie będziemy nagradzani za dobre uczynki, ani nawet karani za grzechy.

  Teza 32:
  Nie ma powodu, aby troszczyć się o dusze poronionych dzieci. Będą zbawione, gdyż grzech pierworodny nie istnieje.

  Teza 33:
  Nie ma powodu, aby chrzcić lub stosować inne tradycyjne formy dołączania nie-chrześcijan lub niewierzących do Kościoła, ani nawracać wyznawców innych religii.
  E. Michael Jones "Medjugorie Oszustwo"
 • @ Autor - 5*
  DK
  ___________________

  Zastanawiające, jak wielu komentujących gotowych jest potępić PO i ulgowo potraktować PiS za tę samą syjonistyczną zgniliznę "politycznych" wyczynów. Czy to tylko przejaw politycznego zdurnienia komentujących, braku historycznej pamięci, czy czegoś gorszego?

  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/01/1184805_717332921617240_2009373724_n.jpg

  „Taniec radości z podpisania traktatu lizbońskiego” w wykonaniu niehomofobicznym
  Prezes pokazał narodowi polskiemu środkowy palec
 • @Oświat 10:11:58
  " autora zapytam, które ku…wa grabie nie grabią do siebie i której prostytutce małoletniej, letniej, czy staroletniej marzy się zawodowe bezrobocie?
  Ja sobie takimi duperelami głowy bym nie zaprzątał."

  A ja zapytam Komentatora,
  czy ten przejaw swoistego zbydlęcenia to rezultat panującego żydowskiego kapitalizmu, czy raczej osobiste predyspozycje?
  Prezes pokazał narodowi polskiemu środkowy palec
 • @Pedant 19:24:03
  https://wiernipolsce1.files.wordpress.com/2015/11/wc582adek-bydc582oszewski.jpg

  Gdy widzę te nosy, to od razu wiem, z kim mam do czynienia - oczywiście z tymi, którzy wiedzą, że "warto być przyzwoitym".
  Jest tylko mała wątpliwość. "Być przyzwoitym" w pojęciu Żyda nie musi oznaczać tego samego w pojęciu nie-Żyda.

  Trudno uznać tutaj za jakikolwiek autorytet W.Bartoszewskiego syna, którego tate (w IIIŻydo-RP/Polin członek syjonistycznej Otwartej Rzeczpospolitej) jako uczestnik spotkań katolickich organizacji w NRF w latach 1980. kwestionował polskość naszych Ziem Odzyskanych. Warto pamiętać, że tate Bartoszewski był szefem MSZ IIIŻydo-RP/Polin.
  PIS'owskie fabryki TROLLI
 • @Rzeczpospolita 19:09:44 - Afera gruntowa
  Sąd po 12 latach nie może zakończyć procesu o aferę gruntową.

  https://oko.press/sad-po-12-latach-nie-moze-zakonczyc-procesu-o-afere-gruntowa-bo-znikl-piotr-ryba/
  _____________________________

  To wszystko dowodzi jednego, że całą tę POPiS-ową bandę należy z życia politycznego wyeliminować i zlikwidować IIIŻydo-RP/Polin
  PIS'owskie fabryki TROLLI
 • @Rzeczpospolita 19:02:44
  Rzecznik MS, Jan Kanthak: Zbigniew Ziobro poprosił wiceministra Łukasza Piebiaka o rezygnację.
  https://wiadomosci.onet.pl/kraj/jan-kanthak-zbigniew-ziobro-poprosil-wiceministra-lukasza-piebiaka-o-rezygnacje/d4886ee
  __________________________

  Szkoda, że elektorat syjonistycznego PiS nie pamięta już o aferze gruntowej nakręconej przeciw A.Lepperowi, za którą i Ziobro, i Kaczyński, i Kamiński powinni siedzieć w pierdlu.
  PIS'owskie fabryki TROLLI
 • Łukasz Piebiak: "składam na ręce ministra sprawiedliwości rezygnację z urzędu podsekretarza stanu"
  Piebiak zapewnił przy tym, że będzie z determinacją bronić swojego dobrego imienia, na które pracował całe życie: "Wnoszę do sądu pozew przeciwko redakcji Onet, która rozpowszechnia pomówienia na mój temat oparte na relacjach niewiarygodnej osoby".

  https://fakty.interia.pl/polska/news-wiceminister-sprawiedliwosci-lukasz-piebiak-rezygnuje,nId,3158924

  Grunt to tupet.
  PIS'owskie fabryki TROLLI
 • @ Autor - 5* - za obnażanie zgnilizny "dobrej zmiany"
  DK
  ________________

  Nie wiem tylko, czy warto przejmować się tym:

  "Udostępnianie wrażliwych informacji z życia prywatnego oraz hejt mogły zaszkodzić już co najmniej 20 sędziom".

  wszak cały system sądowniczy to grupa przestępcza. A jeżeli są w tym systemie jednostki przyzwoite - no właśnie, czy można być przyzwoitym sędzią, prokuratorem, będąc jednocześnie członkiem przestępczej grupy - ?
  Kolejną istotną kwestią jest judaizacja prawa, czyli posługiwanie się jego interpretacją, zamiast stosowaniem prawa wprost.

  Dalej, mamy nadmiar kodeksów i zapisów prawnych - nie ma w Polsce prawnika, który posiadałby dogłębną znajomość prawa, bo jest to nie możliwe.

  Niedopuszczalne jest wprowadzanie do polskiego prawa zapisów prawnych zewnętrznego organizmu, np. UE - powstaje sytuacja skutecznie paraliżująca zarządzanie państwem we wszystkich jego obszarach funkcjonowania, od gospodarki poczynając na kulturze kończąc.
  W takiej sytuacji nie ma nawet sensu definiować polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego, państwowego - znaleźliśmy się jako państwo i naród w sytuacji absurdalnej. Utrzymywanie obecnego status quo organizmu UE oraz poszczególnych państw - a leży to w interesie syjonistycznych kół żydowsko-anglosaskiej finansjery oraz Kościoła - doprowadzi do upadku tak poszczególnych państw jak i Europy. W tym kontekście należy także upatrywać opuszczenie UE przez Wlk.Brytanię, za którą składkę członkowską opłacały wszystkie pozostałe państwa.
  PIS'owskie fabryki TROLLI
 • @Krzysztof J. Wojtas 19:28:55
  "Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
  Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo."

  W jakich uczonych księgach znajduje się potwierdzenie powyższej tezy?

  W dalszym ciągu moje pytanie pozostaje bez odpowiedzi. Wnioskuję zatem, iż teza Komentatora pochodzi z obszaru konfabulacji.
  Dmowski vs PiS - o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:58:36
  "Judaizm nie jest pierwotny względem chrześcijaństwa.
  Przeciwnie. Judaizm został utworzony w oparciu o chrześcijaństwo."

  W jakich uczonych księgach znajduje się potwierdzenie powyższej tezy?
  Dmowski vs PiS - o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej
 • @ Autor
  Panie trollu Kamiński,
  co w poniższym stwierdzeniu gen.Wileckiego nie jest prawdą?
  Wyjąwszy oczywiste fałsze jak LWP - nigdy czegoś takiego nie było -, oraz "wysyłanie Polaków do ataku na Europę Zachodnią".
  A fakty dzisiaj są takie, że to my zostaliśmy podbici przez Zachód, przez syjonistyczny Zachód, co jak widzę nie budzi to sprzeciwu antypolskich trolli.

  "Prawie przed samą transformacją, w 1989 roku gen. Wilecki tak zachwalał bolszewickich zbrodniarzy planujących wysłanie Polaków w mundurach LWP do ataku na Europę Zachodnią:

  "Dzięki wspólnej walce polskich i radzieckich żołnierzy w walce o socjalizm, wolność, trwały i sprawiedliwy pokój, zrodziło się Wojsko Polskie, krzepła przyjaźń i polsko-radzieckie braterstwo broni. Dziś armia radziecka stoi na straży bezpieczeństwa i światowego pokoju."
  Czy zawirowania na NEonie to ułamek większej sprawy?
 • @ Panowie Krzysztof J. Wojtas 13:25:34 & MacGregor 12:57:11
  Niezależnie od intencji hierarchów Kościoła i polityków posługujących się terminami judeo-chrześcijaństwo (żydo-chrześcijaństwo), judeo-katolicyzm (żydo-katolicyzm) trzeba wskazać na poprawność historyczną tych pojęć.

  Judaizm biblijny jest religią pierwotną i źródłową zarówno dla chrześcijaństwa i wszystkich jego odłamów oraz dla islamu i wszystkich jego odłamów, bowiem chrześcijaństwo i islam wywodzą się wprost z judaizmu biblijnego.
  Proszę nie zapominać, że żydzi i chrześcijanie na czele z Jezusem, modlili się razem w synagogach. Jezus także nauczał w synagogach - był rabinem.
  A więc stosowanie, używanie, terminów judeo(żydo)-chrześcijaństwo, judeo(żydo)-islam jest całkowicie poprawne i uzasadnione.

  (Judaizm rabiniczny wywodzi się z judaizmu biblijnego i jest od chrześcijaństwa młodszy, powstał w opozycji do chrześcijaństwa.)
  Dmowski vs PiS - o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej
 • @MacGregor 12:51:03
  "że też tyle fałszu można zawrzeć w jednym zdaniu."

  Poproszę o uzasadnienie - wykazanie, udowodnienie, że to są fałszywe treści.
  Dmowski vs PiS - o KK w czasie rozbiorów i I Wojny Światowej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031