Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
819 postów 7499 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Prokuratura Okręgowa w Warszawie


Warszawa, październik 2020, Demonstracja Antycovid,

policja użyła gazu i aresztowała 200 osób

 

 

__________________________________

Łódź, dnia 28 października 2020 r.

Paweł Ziemiński

Przewodniczący Partii

Polska Patriotyczna

EwP 296

……………………………..

Prokuratura Okręgowa w Warszawie

ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

do bezpośredniej wiadomości

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny

Warszawa

 

Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Na podstawie art. 304 §1 k.p.k. , w nawiązaniu do art. 57 ustawy Prawo o prokuraturze, w oparciu o art.1, art.2, art.7, art.8 pkt.1, art.9, art.13, art.37 pkt.1, art.54 pkt.1, art.57 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w nawiązaniu do §3 i §6 statutu partii Polska Patriotyczna zawiadamiam o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa (szczegóły w uzasadnieniu) przez osoby wymienione w zawiadomieniu:

 1. Mateusz Morawiecki – prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Jarosław Kaczyński – wiceprezes Rady Ministrów, szef Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

 3.  Mariusz Kamiński  minister spraw wewnętrznych i administracji, minister- członek Rady Ministrów

 4. Gen. insp. Jarosław Szymczyk  Komendant Główny Policji

Jako zawiadamiający o przestępstwie oraz jednocześnie pokrzywdzony wnoszę o zabezpieczenie, w tym na podstawie art. 308 §1 k.p.k.:

 

 1. dokumentacji pisemnej sporządzonej zgodnie z §11. pkt.5 Zarządzenia Nr 20 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań policyjnych w związku ze zdarzeniami szczególnymi (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji , Warszawa 16 lipca 2020 r. poz. 35, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956) )
 2. urządzeń elektronicznych (komputerów stacjonarnych, przenośnych typu notebook lub laptop, tabletów i telefonów, kamer cyfrowych i innych kamer rejestrujących wydarzenia) oraz nośników danych (typu pendrive, karta SD lub podobne), którymi posługiwały się osoby wskazane w zawiadomieniu i lub funkcjonariusze Policji działający na ich polecenie lub rozkaz, dla celów dalszych badań
 3. kopii, sporządzonych przy udziale biegłego z zakresu informatyki, materiałów filmowych w serwisie internetowym YouTube ( wskazanych jako dowody), a następnie zwrócenie się do Alphabet Inc ( 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) właściciela serwisu YouTube , o zabezpieczenie w/w materiałów filmowych jako dowodów w sprawie przeciwko działaniom o charakterze totalitarnym, o znamionach faszyzmu.

Wnoszę o przesłuchanie w charakterze świadka, o ile zajdzie potrzeba uzupełnienia danych zawartych w zawiadomieniu, w tym przypadku prowadzenia postępowania w trybie art. 307 §3 k.p.k.

Wnoszę także o przesłuchanie w charakterze świadków następujących osób:

 1. Justyna Socha, osoba zgłaszająca zgromadzenie publiczne w dniu 24 października 2020 r. na Placu Defilad w Warszawie, będąca jedną z osób współprzewodniczących zgromadzeniu
 2. Grzegorz Braun, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jedna z osób współprzewodniczących zgromadzeniu na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2020 r., interweniujący w trakcie działań Policji wobec uczestników
 3. Andrzej Poneta, redaktor naczelny społecznościowego kanału internetowego na YouTube „Głos Obywatelski”, biorący udział w zgromadzeniu na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2020 r. , rejestrujący przebieg zgromadzenia, i poszkodowany w wyniku użycia gazu przez Policję
 4. Piotr Korczarowski, redaktor naczelny społecznościowe kanału internetowego na YouTube „eMisjaTv”, rejestrujący przebieg zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie, w dniu 24 października 2000 r.
 5. Michał Rola, redaktor naczelny telewizji internetowej wRealu24.tv, uczestnik zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie w dniu 24 października 2020 r., relacjonujący przebieg wydarzeń
 6. Tobiasz Żuchewicz, osoba zgłaszająca zgromadzenie publiczne w dniu 24 października 2020 r, na Placu Powstańców Warszawy w Warszawie i poddana presji przez Policję w celu rozwiązania zgromadzenia
 7. Zbigniew Okrasiński, zamieszkały w Ełku, członek partii Polska Patriotyczna, uczestnik zgromadzeń publicznych w Warszawie w dniu 24 października 2020 r. na Placu Defilad i na Placu Powstańców Warszawy, rejestrujący przebieg fragmentów zgromadzenia na Placu Powstańców Warszawy
 8. Inne, nie wymienione w zawiadomieniu osoby, które zgłoszą się jako świadkowie i poszkodowani.

   

UZASADNIENIE:

W dniu 24 października 2020 r. byłem bezpośrednim uczestnikiem dwóch zgromadzeń publicznych w Warszawie zgłoszonych zgodnie z wymaganymi procedurami, a także w oparciu o art.57 oraz art.54 pkt.1. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się na Placu Defilad i na Placu Powstańców Warszawy.

Do prowokacyjnych, agresywnych działań Policji z zużyciem fizycznego przymusu bezpośredniego dochodziło już w trakcie zbierania się uczestników zgromadzenia na Placu Defilad w Warszawie. Następnie, w trakcie przebiegu zgromadzenia na Placu Defilad, Policja komunikowała nieustannie o nielegalności zgromadzenia i wzywała do opuszczenia miejsca zgromadzenia, a następnie doszło do eskalacji działań Policji z użyciem środków przymusu bezpośredniego wobec uczestników. Byłem świadkiem, a także ofiarą agresywnej, i często brutalnej operacji policyjnej, której dowódców nie udawało się ustalić.

Wobec uczestników legalnego zgromadzenia na Placu Defilad zastosowano taktyczne działania okrążeniowe, presję propagandową, a także bezpośrednie, agresywne ataki fizyczne w odniesieniu do poszczególnych osób. Dezorganizowano zgromadzenie i stwarzano niebezpieczeństwo dla zdrowia uczestników poprzez używanie gazu. Stosowano także dezinformację, stwarzając zagrożenie dla ładu i bezpieczeństwa, polegającą na wzywaniu do opuszczenia miejsca zgromadzenia przy jednoczesnym uniemożliwianiu przez zwarte pododdziały Policji opuszczenia obszaru wyizolowanego przez Policję. Niemożliwe było uzyskanie informacji o osobach dowodzących i odpowiedzialnych za czynności operacyjne. Przez długi czas przetrzymywano uczestników w zamkniętej strefie gwałcąc obywatelskie prawa swobody poruszania się. Wobec wielu osób zastosowano zatrzymania, a następnie wywieziono je poza obszar Warszawy, często do odległych komisariatów, a następnie zastosowano wielogodzinne przetrzymywanie zatrzymanych, co nosiło charakter zamierzonej presji psychicznej i zastraszania.

W odniesieniu do pokojowego zgromadzenia na Placu Obrońców Warszawy doszło także do ciągłej presji Policji wobec organizatorów i uczestników w postaci dezinformowania, że zgromadzenie jest nielegalne oraz wzywania, bez podstaw prawnych oraz bez zagrożenia bezpieczeństwa, do rozwiązania zgromadzenia i zmuszenia ostatecznie organizatorów do zakończenia zgromadzenia.

Działania Policji w przypadku obu zgromadzeń ze względu na skale przedsięwzięć organizacyjnych, taktycznych, osobowych i materiałowo-technicznych wskazują na realizację operacji policyjnej zaplanowanej, dowodzonej i koordynowanej przez sztab operacji powołany przez Komendanta Głównego Policji. Skala działań operacyjnych, zakres użytych środków, a także sposób działania funkcjonariuszy Policji oraz pododdziałów prewencji skłaniają do uzasadnionego przypuszczenia, że wydane były nie tylko polecenia drogą służbową, ale że podjęte działania miały umocowania polityczne i rządowe na najwyższym szczeblu władzy.

Wskazuje to na istnienie zorganizowanej, hierarchicznej grupy, która swój program polityczny realizuje metodami siłowymi z naruszeniem podstawowych praw obywatelskich i konstytucyjnych, stosując przemoc, czym wypełnia warunki istnienia organizacji totalitarnej – zabronionej art.13, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – której celem jest stworzenie warunków dla przeprowadzania, zabronionych art. 39 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, eksperymentów medycznych ( przymusowego noszenia maseczek szkodzących zdrowiu i naruszającej wolność i godność człowieka, przymusowego wykonywania szczepień), które mogą prowadzić do zbrodni ludobójstwa. Działania wspomnianej grupy prowadzą także do segregacji społecznej, do wartościowania osób pod względem stopnia podporządkowania instrukcjom rządowym, do uniemożliwiania obywatelom powszechnego dostępu do instytucji publicznych oraz infrastruktury medycznej, handlowej i socjalno-bytowej. Są to działania zbliżone do praktyk ustroju faszystowskiego, zabronionego na podstawie wymienionego już wyżej art.13 Konstytucji RP.

Dowody:

https://www.youtube.com/watch?v=eeeX2QS2AZI

https://www.youtube.com/watch?v=-rxW_g-ODqo

https://www.youtube.com/watch?v=W8EKoHqej5o&t=13072s

https://www.youtube.com/watch?v=jARuNERvoEw

https://www.youtube.com/watch?v=pT9lF1fnuZM

https://www.youtube.com/watch?v=WZP290GQcuI

https://www.youtube.com/watch?v=_mNN6ZTZocM&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=MxtvnNwd0Pk&feature=emb_logo

Paweł Ziemiński

Do wiadomości:

 1. Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

 2. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

 3. Tomasz Grodzki – Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 4. płk Krzysztof Wacławek – Szef ABW

 5. gen. Rajmund T.Andrzejczak – Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 6. Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej

 7. Opinia Publiczna

_______________________________

Uwaga!

Więcej informacji dzisiaj, w internetowej tv Głos Obywatelski na kanale YT o g. 19.00

za: https://wiernipolsce1.wordpress.com/2020/10/29/zawiadomienie-o-popelnienia-przestepstw

 

KOMENTARZE

 • Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo istnienia określonego w piśmie zagrożenia...
  ludobójstwem na masową skalę.
  Działalność wielu już niezależnych obserwatorów wskazuje na to, że świat zagrożony jest spiskiem depopulacji na masową skalę. Jednym z narzędzi, wydaje się być ta sugerowana światu choroba, jej faktyczny zasięg jest jednak marginalny, ale szykowana światu na bazie tej psychozy szczepionka, zaszyfrowana nazwą COVID, co jest skrótem od Certyficate Of Vaccination (z czipem) ID, wydaje się już być faktycznym narzędziem kontroli i depopulacji.

  Innym, wydaje się także bardzo ważnym wydarzeniem, które wskazuje na to że choroba jest narzędziem paniki, jest ostatnia wypowiedź prezydenta D. Trampa, że 04 listopada, po wygraniu przez niego wyborów, z dnia na dzień, Ameryka przestanie być nękana zjawiskiem COVID 19.
  Można więc mieć nadzieję, że dotychczasowe podłoże policyjnego terroru na polskich ulicach, umrze także i w Polsce śmiercią naturalną.
 • Autor
  5*

  trzeba przyznać, że Andrzej Poneta od dłuższego czasu konsekwentnie robi - świetną robotę
 • Te osoby to trzon żydowskiej mafii która okupuję Polskę !
  Do tej trójki dodał bym resort zdrowia ! resort od marca 2020 r terroryzuje codziennie Polaków fałszywymi kłamliwymi raportami o jakieś
  mitycznej epidemii !!!

  Morawiecki wypierdala... ty i twój żydowski ! WYPIERDALA.... !!!!  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • filmy z YT
  Filmy zamieszczone na YT mogą zostać z tego kanału usunięte i dowód zniknie.
  Zalecałbym ściągnięcie ich na własny komputer i oddzielny zewnętrzny dysk twardy.
  Jak ściągnąć film i jakimi programami się posłużyć można szybko znaleźć info w Google
 • @Oświat 20:10:09
  Ma pan oczywiście rację, i to zostało już zrobione, ale zadania domowe dla Polaków na teraz: 1) archiwizujcie dokumentację filmową i dźwiękową z działń władz i służby naruszających prawa Polaków , 2) kompletujcie listy poszkodowanych, zastraszanych, pobitych w trakcie zajść i tych, które władza przygotowuje w najbliższej przszłości.

  Wszystko to będzie dowodami w sprawie Zorganizowanej Grupy Przestępczej wprowadzającej totalitaryzm w Polsce i dokonującej przestępstw z zakresu ludobójstwa.
 • WPS
  Kolega mi przed chwilą napisał:
  [29.10, 19:28] Dzisiaj żołnierze Wojsk Ochrony Terytorialnej dostali rozkaz stawienia się w jednostkach do jutra do południa. W pełnej obsadzie – 27 tys żołnierzy.
  Widziałem wiadomość na własne oczy, bo mój sąsiad jest żołnierzem WOT….
  [29.10, 19:28] W wiadomości wielkimi literami było napisane, że to nie ćwiczenia i że należy bezwzględnie wykonać rozkaz.


  Wszyscy z Państwa, którzy znają fakty potwierdzające te działania, albo obserwujący ruchy wojsk i sił prewencji, proszeni są o dokumentowanie tych faktów i zawiadamianie redakcji WPS
 • WOT
  ...żołnierze Wojsk Ochrony Terytorialnej ....

  Jeśli pójdą po rozum do głowy, to zaczną masowo kaszleć, kichać, smarkać, użalać się na bóle głowy, gorączkę i zimne poty.
  Mamy pandemię covid 19. czy jej nie mamy?
  Jak mamy, no to na kwarantannę i do domu marsz.
 • WPS
  YouTube już stosuje zakazaą w Polsce cenzurę prewencyjną i uniemożliwia odtwarzanie filu z mim wystąpieniem na Pl.Powstańców Warszawy w dniu 24.10.2020 r. dlatego podaję inny link:

  https://www.icloud.com/photos/#03DQZRUY8j8qzGjPcfDJMtj5A

  Paweł Ziemiński
 • Konkret brawo!
  W ramach obowiązującego prawa można by personalnie po koleii; Od tego skretyniałego frustrata kaczyńskiego. Jego "przemowa" była niczym innym jak nawoływaniem do czynów karalnych - zbrodni podżegania do nienawiści na tle wyznaniowym - zbrodni bo zastosowanej na całym narodzie - na początek. Przy okazji złożyć również wniosek o zbadanie poczytalności tego chama; Jedyną możliwością ażeby uniknął dożywotniej psychuszki była by ta nienażarta świnia pawłowicz - w komisji lekarskiej badającej ten przypadek. Co niestety w tym schańbionym szambie "polityków" obecnej ferajny przy korytah, było by bezproblemowe - jak wszystkie inne ich wynalazkl które po nocach przepychają z ewidentnym naruszeniem racji stanu.
  Wiec w ramach rzeczonego ich prawa (mać), nic się nie da zrobić. Oczywiście kazda taka próba (jaj Pana) jest cenna lecz myslę - skazana na umożenie (najmniej).
  Skoro tzw "prawo" nie jest w stanie zagwarantować jakiejkolwiek sprawiedliwości trzeba to prawo zmienić. to my jesteśmy Narodem; Oni są dla nas - nie my dla nich. A skoro niespełnili pokładanych w nich oczekiwań - niszcząc grabiąc i wysprzedając resztki majątku narodowego; Należy im dać wymówienie.
  Należało by powołać tymczasową Narodową Radę Kryzysową, która zorganizowała by "pebiscyt ogulnonarodowy ". Oczywiście akceptacja musi być 90%-wa ludności kraju i tylko ludności naszego kraju, tylko etniczni Polacy wybierani tylko przez etnicznych Polaków; po zweryfikowaniu przez wybranych mężów zaufania przystąpili by natychmiast do organizacji nadzwyczajnego narodowego trybunału stanu. Reszta wiadomo, sprawiedliwy i transparętny proces w oparciu nie o zażydzone "prawo" tylko o skalę szkód wyżądzonych naszej Ojczyźnie, A następnie powiesić.
  Przy tej okazji zmienić konstytucję w ten sposób by nie było tam miejsca na jakąkolwiek radosną interpretcję. Zapisując w niej po wsze czasy bez możliwości zmian późniejszych np; Całkowitą odpwiedzialność personalną za decyzje działające na szkodę społeczeństwa i Polski (od dożywocia wzwyż); Zapisać po wsze czasy że "Służba na jakimkolwiek stanowisku jest służbą nie korytem, bez zadnego wynagrodzenia ponadnormalnego. Zakaz funkcjonowania i delegalizacja parti politycznych a już napewno ich finansowania itd.
  Pomażyć; teraz to już tylko powywlekać te antyludzke szumowiny z wygodnych stołków i poddać pełen zestaw szczepień.
  Tylo kto ruszy dupsko sprzed telavivzora?

  Rzecz oczywista 5*
  pozdrowił
 • @radzioron 00:01:18
  Tak a'propos Pawłowicz: https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/wyrok-tk-ws-aborcji-krystyna-pawlowicz-o-ataku-oni-mowia-ze-im-wolno-pytac/xn136wg,79cfc278
 • WPS
  https://www.youtube.com/watch?v=41_kXEsFazM

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031