Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
819 postów 7499 komentarzy

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

List otwarty polskich lekarzy

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów


 

„Zdrowie to stan pełnego fizycznego, psychicznego
i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby
lub innego fizycznego upośledzenia”
WHO 1948r.

 

 

 _________________________

tekst za stroną: http://listlekarzy.pl

_________________________

Kodeks Etyki Lekarskiej (artykuł 2):

 Największym nakazem etycznym dla lekarza jest dobro chorego. Mechanizmy rynkowe, naciski społeczne, wymagania administracyjne nie zwalniają lekarza z przestrzegania tej zasady”.

 

List otwarty polskich lekarzy, naukowców i pracowników służby zdrowia do polskich władz oraz mediów

5.10.2020r

We wrześniu bieżącego roku belgijscy lekarze i personel medyczny wystosowali list otwarty do władz i mediów swojego kraju przedstawiając rzeczywistą sytuację związaną z zakażeniami koronawirusem, wprowadzonymi obostrzeniami i konsekwencjami z tego wynikającymi dla całego społeczeństwa. List podpisało 394 lekarzy, 1340 pracowników służby zdrowia i 8897 obywateli.

My, polscy lekarze medycyny i pracownicy służby zdrowia w pełni zgadzamy się z tezami zawartymi w liście kolegów z Belgii /1/, cytując ich doniesienia, i wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie dotyczące ewolucji sytuacji zdrowotnej w Polsce w ostatnich kilku miesiącach, związanej z ogłoszoną pandemią Covid 19. Wzywamy polityków, aby w sposób niezależny i krytyczny podejmowali i wdrażali decyzje dotyczące prewencji zachorowań. Oczekujemy otwartej debaty, w której wezmą udział eksperci, bez jakiejkolwiek formy cenzury. Po początkowej panice dotyczącej Covid-19, fakty obiektywne pokazują teraz zupełnie inny obraz –

nie ma już medycznego i naukowego uzasadnienia dla kontynuacji stosowanych obostrzeń.

 

Obecne zarządzanie kryzysowe stało się całkowicie nieproporcjonalne do zagrożenia i powoduje więcej szkody niż dobra.

 

Wzywamy do zakończenia nieuzasadnionych epidemiologicznie działań i natychmiastowego przywrócenia normalnych, demokratycznych zasad funkcjonowania Państwa, struktur prawnych, wszystkich naszych swobód obywatelskich oraz przestrzegania praw człowieka.

„Lekarstwo nie może być gorsze niż problem” to teza, która obecnie jest bardziej istotna niż kiedykolwiek wcześniej w historii. Szkody dodatkowe wyrządzone obecnie ludności będą miały większy wpływ w bliskiej i dalekiej przyszłości na całą populację niż liczba osób aktualnie ochronionych przed SARS-CoV-2.

Uważamy, że wprowadzono obowiązkowe środki, które nie mają podstawy naukowej oraz że w mediach wykreowana została „koronapanika” bez możliwości przeprowadzenia otwartej debaty (poza jednym programem/2/), w której można by usłyszeć różne poglądy i opinie.

Co więcej, surowa, represyjna polityka dotycząca li tylko zakażeń koronawirusem silnie kontrastuje z aktualnie minimalną polityką rządu w kwestii zapobiegania i leczenia innych chorób, wzmacniania własnego układu odpornościowego poprzez zdrowy styl życia, optymalną opiekę z dbałością o jednostkę oraz inwestowaniem w personel służby zdrowia.

 

Przewidywana pandemia z milionami ofiar

Na początku pandemii podjęte środki były zrozumiałe i szeroko popierane, nawet jeśli istniały różnice w zastosowaniu ich w poszczególnych krajach. W marcu 2020 WHO przedstawiła raport przewidujący pandemię, która pochłonie 3,4% ofiar śmiertelnych wśród stwierdzonych przypadków Covid-19, innymi słowy – miliony zmarłych i wysoce zaraźliwy wirus, na który nie będzie dostępnego leczenia ani szczepionki. Spowodowałoby to bezprecedensową presję na oddziały intensywnej terapii (OIOM) w naszych szpitalach.

Powyższe prognozy doprowadziły do światowej sytuacji alarmowej, nigdy wcześniej nie spotkanej w historii ludzkości: „spłaszczenie krzywej” miało być osiągnięte przez lockdown, który zamknął całe społeczeństwa i gospodarkę, a zdrowych ludzi przeniósł na kwarantannę. Izolacja społeczna stała się nową normalnością w oczekiwaniu na szczepionkę-ratunek.

 

Epidemia/pandemia?

Przed 12 laty WHO zmieniło definicję „pandemii”. Wcześniej pandemią nazywano zaraźliwą chorobę z wysoką liczbą zgonów, obecnie wystarczy fakt, że wirus rozprzestrzenia się po całym świecie. Umożliwiło to np. ogłoszenie epidemii „świńskiej grypy” w 2009r, która okazała się typowym schorzeniem infekcyjnym dróg oddechowych. A pamiętamy ówczesny lęk i szczepionki, które spowodowały powikłania neurologiczne (narkolepsję).

 

Covid-19 – FAKTY

Początkowo szacowana śmiertelność (stosunek liczby zgonów do liczby wszystkich zakażonych) z powodu zakażenia SARS-Cov 2 w najmniejszym stopniu nie znalazła potwierdzenia w żadnym kraju. Z badań naukowych wynika, że śmiertelność ta sytuuje się na poziomie 0,02-0,4% czyli na poziomie normalnej fali grypy sezonowej /3/). W Polsce do dn. 7.09.2020 zmarło 300 osób z dodatnim testem PCR bez chorób współistniejących, czyli 0,01%.

Istnieje różnica pomiędzy śmiercią z powodu koronawirusa i z koronawirusem. Ludzie często są nosicielami wielu wirusów i potencjalnie patogennych bakterii jednocześnie. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzi z poważnymi objawami miało dodatkową chorobę, nie można wysnuć wniosku, że właśnie koronawirus był przyczyną śmierci. Statystyki ten fakt pominęły.

Najbardziej podatną grupą byli pacjenci w starszym wieku – 80 lub więcej lat. Większość (70%) zmarłych, młodszych niż 70 lat, cierpiała na inną chorobę np. sercowo-naczyniową, cukrzycę, chroniczną chorobę płuc lub otyłość.

Ogromna większość osób zarażonych (>98%) nie miała żadnych objawów lub przechodziła chorobę łagodnie.

W międzyczasie opracowano dostępną, bezpieczną i skuteczną terapię dla tych, którzy mają ciężki przebieg choroby – zastosowanie HCQ (hydroksychlorochinę), cynku i azytromycyny. Szybkie zastosowanie tej terapii prowadzi do wyzdrowienia i często zapobiega hospitalizacji. Dowodem skuteczności tej terapii są dane epidemiologiczne ze Szwajcarii, w których przedstawiono porównanie wskaźnika umieralności pacjentów, u których zastosowano lub nie zastosowano tej terapii /4/.

W USA grupa lekarzy pracujących codziennie z pacjentami zakażonymi koronawirusem, zjednoczyła się w grupę „America’s Frontline Doctors”. Ich konferencję prasową obejrzało miliony ludzi /5, 6/ .

Dlatego też nie jest to wirus-zabójca a choroba łatwa do wyleczenia.

Jak stwierdził dr med. Wolfgang Wodarg cytując badania szkockie, najczęstszymi czynnikami chorobotwórczymi ostrych chorób układu oddechowego są rinowirusy, wirusy grypy typu A i B, wirusy RS (nabłonka oddechowego) i koronawirusy, przy czym te ostatnie odpowiadają za 7-10% infekcji /7/.

Skąd więc panika?

Podstawą ogłoszenia epidemii/pandemii jest stwierdzana liczba dodatnich wyników niespecyficznego testu RT-PCR dającego wiele fałszywie dodatnich wyników, który sam jego twórca – Kary Mullis (otrzymał nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1993r. za wynalezienie łańcuchowej reakcji polimerazy, PCR) uznał ten test za nieprzydatny do wykrycia i zdiagnozowania infekcji wirusowej i przeznaczony jest jedynie do procedur badawczych /38/. Test jest niezwykle czuły ale niespecyficzny i daje dodatnie wyniki również w przypadku zakażenia innymi czynnikami chorobotwórczymi takimi jak: wirusy grypy A i B, wirus para grypy typ2, wirus RSV B, adenowirusy, Mycoplazma pneumonie, Chlamudia Pneumonie. Test ten ponadto nigdy nie był walidowany czyli naukowo zweryfikowany ani nie spełnia koniecznych dla tego typu badania tzw. Postulatów Kocha, np. „Drobnoustrój, wyosobniony od chorej osoby, po wprowadzeniu do osoby zdrowej musi wywołać tę samą chorobę” *.

Test PCR opiera się o cykle powielenia materiału genetycznego – część genomu (wspólna dla wielu patogenów) jest powielana za każdym razem. Wszelkie skażenia (np. inne wirusy, resztki starych genomów wirusowych) może prowadzić do uzyskania wyników fałszywie dodatnich /8,9/. Test nie mierzy, ile wirusów jest obecnych w próbce. Prawdziwa infekcja wirusowa oznacza masową obecność wirusów, tzw. ładunek wirusów. Jeśli ktoś otrzymał dodatni wynik testu, to nie oznacza, że ta osoba jest faktycznie klinicznie zarażona, jest chora lub będzie chora. Tak zwani „bezobjawowi nosiciele” nie zarażają innych.

Ponieważ pozytywny wynik testu PCR nie wskazuje automatycznie aktywnej infekcji (zakażenia) lub zaraźliwości, a jednocześnie objawy kliniczne mogą być związane z zakażeniem innymi wirusami, nie usprawiedliwia to podjętych drastycznych środków społecznych, opartych wyłącznie na tych testach.

 

Naturalna obrona organizmu

Przez tysiące lat ciało ludzkie było codziennie narażone na kontakt z zaraźliwymi mikroorganizmami (wirusy, bakterie i grzyby). Jak wiadomo, prawidłowo funkcjonujący układ odpornościowy zapobiega rozwojowi choroby. Chronić należy osoby ze słabą bądź uszkodzoną odpornością poprzez zastosowanie środków higieny bądź dystans społeczny.

Okazuje się, że większość ludzi ma już wrodzoną lub nabytą odporność wobec np. grypy, koronawirusa czy innych wirusów /10/. Potwierdzają to odkrycia na statku wycieczkowym Diamond Princess, który objęto kwarantanną z powodu kilku pasażerów zmarłych na Covid-19. Większość pasażerów była w podeszłym wieku i narażona w idealnych warunkach na transmisję wirusa. Jednakże 75% okazało się nie być zarażonymi. Tak więc nawet w grupie wysokiego ryzyka większość osób jest odporna na wirusa.

W sytuacji zagrożenia infekcją należy wzmacniać naturalną odporność poprzez zdrowe, pełnowartościowe odżywianie, oddychanie świeżym powietrzem, bez maseczki, zredukowanie stresu i zaspokajanie kontaktów społecznych i emocjonalnych.

 

Konsekwencje zastosowania locdown, izolacji społecznej i przymusu noszenia masek na zdrowie fizyczne i psychiczne

Porównując fale zakażeń/zachorowań/wskaźnika śmiertelności w krajach z polityką ścisłego lockdownu do krajów, w których nie narzucono tego obostrzenia (Holandia, Szwecja, Czechy, Białoruś), widzimy podobne krzywe przebiegu infekcji. Lockdown nie doprowadził do niższej śmiertelności.

Izolacja społeczna i szkody ekonomiczne w tym utrata pracy, upadek małych i większych firm w wielu branżach życia gospodarczego, doprowadziły do wzrostu przypadków depresji, stanów lękowych, samobójstw, przemocy rodzinnej i molestowania dzieci /11/.

Zastosowanie izolacji doprowadziło również do bezczynności fizycznej osób w każdym wieku – zarówno dzieci, młodzieży, osób starszych, ponieważ zostali zmuszeni do pozostania w domu. Aktywność fizyczna wywiera pozytywny efekt nie tylko na funkcjonowanie poszczególnych układów i narządów organizmu ale także odgrywa rolę w funkcjonowaniu poznawczym, zmniejsza depresję i stany lękowe oraz poprawia poziom energii, samopoczucie jak i ogólną jakość życia.

Setki badań naukowych z dziedziny psychoneuroimmunologii udowadniają ścisłą wzajemną zależność układu nerwowego, immunologicznego, endokrynnego i krążenia /12/ stąd trudno nawet oszacować przyszłe konsekwencje wprowadzonych bezpodstawnie regulacji na zdrowie Polaków.

 

Ponadto służba zdrowia w Polsce została sparaliżowana – zamknięte poradnie POZ, urągające medycznemu wykształceniu teleporady, zmniejszona liczba przyjęć na oddziały szpitalne, niediagnozowane choroby wymagające pilnego leczenia np. onkologicznego, nieleczone choroby przewlekłe, odkładane operacje …. Cytujemy tu słowa dr Pawła Basiukiewicza – kardiologa, specjalisty chorób wewnętrznych:

„W średniej wielkości oddziale kardiologicznym, hospitalizującym 1400 pacjentów rocznie, efekty dla pacjentów są takie, że w okresie COVID-19 pandemic (luty – lipiec) w stosunku do identycznego okresu z 2019 r. zanotowano istotny spadek chorych (i chorób) leczonych z powodu: zaburzeń rytmu (ablacje) – spadek o 50%, zatorowości płucnej – spadek o 30%, ostrej niewydolności serca – spadek o 30%. Od lutego do maja ilość ambulatoryjnych porad kardiologicznych w naszym ośrodku spadła o 85% w stosunku do 2019 r. Tymczasem w chwili gdy piszę te słowa (połowa sierpnia) na kwarantannie i izolacji w Polsce przebywa 108 tysięcy osób – miasto wielkości Koszalina.” /13/

 

Maski?

Rozprzestrzenianie się wirusa zachodzi poprzez zarażenie drogą kropelkową (tylko u pacjentów, którzy kaszlą lub kichają) i aerozolową w zamkniętych, niewentylowanych pomieszczeniach. Dlatego też zakażenie jest niemożliwe na otwartym powietrzu. Śledzenie kontaktu i badania epidemiologiczne pokazują, że zdrowi ludzie (lub nosiciele bezobjawowi z pozytywnym wynikiem testu) są niemalże niezdolni do przeniesienia wirusa, stąd nie są dla siebie nawzajem zagrożeniem /14, 15/.

Również przenoszenie wirusa przez przedmioty (np. pieniądze, zakupy czy wózki sklepowe) nie zostało udowodnione naukowo /16, 17, 18/.

Maski są wskazane w przypadku kontaktu z grupą ryzyka lub osobami z niewydolnością oddechową i zmniejszają ryzyko infekcji drogą kropelkową. Jak przedstawiono w badaniach splot włókien w polecanych do powszechnego noszenia maseczkach bawełnianych ma wielkość rzędu mikrometrów, podczas gdy wielkość wirusów mieści się w granicach nanometrów czyli jest 1000-krotnie mniejsza. Nie ma więc podstaw fizycznych do twierdzenia, że maski chronią przed wirusem przenoszonym drogą powietrzną i zmniejszają jego ewakuację w przypadku drogi kropelkowej od chorego z objawami infekcji /19/

Noszenie masek daje efekty uboczne /20, 21/. Niedobór tlenu (ból głowy, nudności, znużenie, utrata koncentracji) pojawia się dość szybko i ma efekt podobny do choroby wysokościowej. Pacjenci skarżą się na bóle głowy, problemy z zatokami i oddychaniem. Zakumulowane CO2 prowadzi dodatkowo do toksycznego zakwaszenia organizmu, co niekorzystnie wpływa na odporność. Niektórzy eksperci ostrzegają nawet, że wirus rozprzestrzenia się lepiej przy nieodpowiednim noszeniu maski /22/.

Belgijski Kodeks Pracy (Kodeks 6) opisuje zawartość CO2 (wentylację w miejscu pracy) rzędu 900 ppm, maksymalnie 1200 ppm w szczególnych okolicznościach. Po noszeniu maski przez 1 minutę ten toksyczny limit jest znacznie podwyższony, trzykrotnie lub czterokrotnie przekraczając dopuszczalne maksymalne wartości. Jest to sytuacja oddychania w bardzo słabo wentylowanym pomieszczeniu /23/. Standardy amerykańskie i unijne określają dopuszczalną koncentrację CO2 800-1500ppm /24/.

Sterylne środowisko na szpitalnych salach operacyjnych, z precyzyjną regulacją wilgotności i temperatury, dostosowanym przepływ tlenu sprawia, że szpitale spełniają surowe standardy bezpieczeństwa /25/.

Marco Pacori – włoski psycholog i psychoterapeuta zwrócił uwagę na konsekwencje obowiązkowego noszenia masek w wieku rozwojowym. Maska obejmuje dużą część twarzy, uniemożliwiając rozpoznanie, interpretację i imitację wyrazu twarzy. Według najwybitniejszych badaczy z dziedziny psychologii znanej jako „język ciała”, mimika twarzy jest jednym z najważniejszych aspektów komunikacji międzyludzkiej /26-29/.

Obszar mózgu nazywany FFA (obszar fuzji twarzy) dojrzewa w wieku rozwojowym. Jeśli podczas tej fazy rozwoju twarz przez większość czasu jest przykryta maską (godziny spędzone w szkole z kolegami z klasy i nauczycielami), istnieje ryzyko, że obszar ten zaniknie, co spowoduje, że dziecko nie będzie już w stanie odróżnić jednej twarzy od drugiej, lub stworzyć obrazu siebie samego, aby móc rozpoznać cechy wyróżniające płeć; w praktyce młody człowiek będzie dorastał bezpłciowy, bez tożsamości i bez zdolności do zrozumienia, z kim ma do czynienia /30/.

Oświadczamy, że będziemy zdecydowanie chronić nasze dzieci.

Wszystko to stawia wielki znak zapytania wobec całościowej strategii izolacji społecznej i obowiązkowych masek dla zdrowych ludzi – nie ma naukowych dowodów, które by to wspierały.

 

Przysięga Hipokratesa

Jako lekarze, składaliśmy Przysięgę Hipokratesa:

„Przede wszystkim będę troszczyć się o moich pacjentów, dbać o ich zdrowie i zmniejszać ich cierpienie”.
„Będę informować prawidłowo moich pacjentów”.
„Nawet pod presją nie użyję mojej wiedzy medycznej dla praktyki przeciwko ludzkości”.

Obecne środki zmuszają nas do działań wbrew tej przysiędze.

Maksyma „Po pierwsze nie szkodzić” jest właśnie podważana przez obecne środki i wizję możliwego wprowadzenia ogólnej szczepionki, która nie będzie poddana wcześniej szczegółowemu testowaniu.

 

SZCZEPIONKI

Badania nad szczepionkami przeciwko grypie pokazują, że w ciągu 10 lat tylko trzykrotnie stworzono szczepionkę o skuteczności na poziomie wyższym niż 50%. Szczepienie osób w podeszłym wieku wydaje się być nieskuteczne. Po 75 roku życia skuteczność prawie nie występuje /31/.

Z powodu stałej naturalnej mutacji wirusów, co można zaobserwować każdego roku w przypadku wirusa grypy, szczepionka jest co najwyżej tymczasowym rozwiązaniem, które wymaga nowych szczepionek za każdym następnym razem. Nieprzetestowana szczepionka, prowadzona w trybie awaryjnym i taka, której twórcy już uzyskali zwolnienie z odpowiedzialności prawnej od niepożądanych skutków, budzi poważne wątpliwości /32, 33/. Wątpliwości budzi także sposób produkcji szczepionki, brak przeprowadzenia standardowych, kilkuetapowych badań klinicznych, które zajmują zwykle kilka lat obserwacji skuteczności i bezpieczeństwa /34/. Nie życzymy sobie traktowania naszych pacjentów jako królików doświadczalnych.

Artykuł 39 Konstytucji RP mówi: „Nikt nie może być poddany eksperymentom naukowym bez dobrowolnie wyrażonej zgody”. Czy Polacy będą informowani, że biorą udział w eksperymencie medycznym?

Oczekuje się, że w skali globalnej nastąpi 700 000 przypadków zgonu po szczepieniu /35/.

Jeśli 95% ludzi doświadcza Covid-19 praktycznie bezobjawowo, wystawienie ich na działanie nieprzetestowanej szczepionki jest karygodne.

Przyjęta w 2005 roku przez Unię Europejską tzw. Zasada Ostrożności mówi, że: „Jeśli istnieje prawdopodobne, chociaż mało znane, ryzyko negatywnych skutków nowej technologii, jest lepiej jej nie wprowadzać w życie niż ryzykować niepewne, ale potencjalnie bardzo szkodliwe, konsekwencje.”

 

Rola mediów

Przez ostatnie miesiące twórcy gazet, radia i telewizji wydawali się stać niemal bezkrytycznie po stronie władz w momencie, gdy szczególnie prasa powinna być krytyczna i zapobiegać jednostronnemu przekazowi rządowemu. To doprowadziło do przekazu medialnego, który stał się propagandą a nie obiektywnym przekazem informacji, z wyjątkiem mediów niezależnych, które jednak mają ograniczony zasięg.

Naszym zdaniem misją dziennikarstwa jest przekazywać informacje tak obiektywnie i neutralnie jak to możliwe, starając się znaleźć prawdę i istotnie kontrolując władzę, pozwalając również ekspertom o odmiennym zdaniu na otwartą wypowiedź i dyskusję na forum. Ten pogląd wspiera dziennikarski kodeks etyczny /36/.

Tymczasem mamy do czynienia z sytuacją przeciwną. Naukowcy, specjaliści są ignorowani lub ośmieszani. Jesteśmy również zaskoczeni faktem, że wiele materiałów video oraz artykułów licznych, niezależnych autorytetów i ekspertów naukowych są usuwane z mediów społecznościowych. Taka sytuacja jest niedopuszczalna w wolnym, demokratycznym kraju. Taka polityka powoduje również efekt paraliżujący, wywołuje panikę i karmi społeczeństwo strachem i zmartwieniami. Efekt ten jest wzmacniany stosowanymi wyrażeniami i nazewnictwem wojennym. Często wspominano „wojnę” i „niewidzialnego wroga”, którego należy „pokonać”. Używanie w mediach określeń takich jak „bohaterowie służby zdrowia na linii walki” i „ofiary korony” dolewały jeszcze oliwy do ognia, tworząc wizję światowej walki z „wirusem mordercą”.

Bez ustanku bombardowani diagramami wypuszczanymi w stronę społeczeństwa dzień w dzień, godzinę po godzinie, bez omówienia tych diagramów, bez porównania ich ze śmiertelnością na grypę w ubiegłych latach, bez porównania ich do śmiertelności z innych przyczyn, spowodowało prawdziwą psychozę strachu w całej populacji. To nie jest informacja, to manipulacja!

Ubolewamy nad rolą, jaką odegrała w tym WHO wzywająca, aby osoby infodemiczne (tj. posiadające zdanie odbiegające od oficjalnie przyjętego, w tym od zdania ekspertów) zostały uciszone przez bezprecedensową cenzurę medialną.

W tym kontekście odrzucamy zamiar cenzurowania dysydentów w Unii Europejskiej! /37/

 

Pilnie wzywamy media, aby wzięły odpowiedzialność za te wydarzenia!

Żądamy otwartej debaty, w której usłyszymy wszystkich ekspertów, polskich i zagranicznych.

 

Prawa sytuacji wyjątkowej a Prawa Człowieka

Ogólnie przyjęta zasada dobrych rządów wzywa, aby decyzje władz były proporcjonalne do Wyższych Standardów Prawnych: każda ingerencja władz musi zgadzać się z fundamentalnymi prawami, chronionymi przez Konstytucję RP i Europejską Konwencję Praw Człowieka (EKPC). Ingerowanie władz publicznych jest dozwolone wyłącznie w kryzysowej sytuacji i w absolutnej konieczności.

Środki podjęte obecnie dotyczą między innymi ingerencji w prawo do życia prywatnego i rodzinnego, wolności myśli, świadomości i religii, wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się, prawo do edukacji itd. Na przykład zgodnie z Artykułem 8(2) EKPC ingerencja w prawo do życia prywatnego i rodzinnego jest dozwolona tylko, jeśli jej środki mają wpłynąć na bezpieczeństwo narodowe, ochronę ładu publicznego i zapobieganie przestępstwom karnym, ochronę zdrowia lub praw i wolności innych, a tekst nadzorujący tę ingerencję musi być wystarczająco jasny, do przewidzenia i proporcjonalny do zamierzonych celów.

Przewidywana pandemia z milionami zgonów wydawała się odpowiadać tym kryzysowym warunkom, prowadząc do stworzenia rządów w sytuacji awaryjnej. Obecnie, gdy fakty obiektywne pokazują coś zupełnie przeciwnego, wydane zarządzeniami obostrzenia nie ma więcej racji bytu. Covid-19 nie jest wirusem-mordercą, ale łatwo uleczalną dolegliwością ze śmiertelnością porównywalną do grypy sezonowej.

Nie ma już stanu nadzwyczajnego i potrzeby łamania Praw Człowieka.

 

Kryzys Państwa Polskiego

Zastosowane metody już spowodowały i nadal powodują ogromne szkody w strefie psychospołecznej (wzrost przypadków depresji, stanów lękowych, samobójstw, przemocy rodzinnej i molestowania nieletnich), szkody zdrowotne oraz gospodarcze. Obecna polityka jest zupełnie nieproporcjonalna do zagrożenia. Jesteśmy zszokowani, że władze odwołują się do zdrowia, aby usprawiedliwić wprowadzane restrykcje.

Jako lekarze i specjaliści ds. zdrowia w obliczu wirusa, którego pod względem szkodliwości, śmiertelności i zaraźliwości można porównać z grypą sezonową, możemy jedynie odrzucić zastosowane ogromnie nieadekwatne procedury.

 • Dlatego też żądamy natychmiastowego zaprzestania tych procedur – przeprowadzania masowych a niediagnostycznych testów, izolacji społecznej, zmuszania społeczeństwa do noszenia masek.
 • Kwestionujemy legalność obecnych doradców ds. zdrowia, którzy spotykają się za zamkniętymi drzwiami i nie dopuszczają niezależnych ekspertów i naukowców do otwartej dyskusji.
 • Wzywamy również do analizy roli WHO i możliwego wpływu konfliktu interesów w tej organizacji. WHO w centrum walki z osobami „infodemicznymi”, co polegało na systematycznym cenzurowaniu wszystkich odmiennych opinii w mediach. Jest to niedopuszczalne w demokratycznym ustroju rządzonym według prawa.

 

Rozpowszechnianie tego listu

Kierujemy publiczny apel do osób w naszym zawodzie i innych świadczących opiekę medyczną, aby wyraziły swoją opinię na temat obecnie podejmowanych środków i stosowanych procedur.

Z troską, nadzieją i determinacją.

współautor listu: dr Dorota Sienkiewicz

Poprzyj ten list swoim podpisem!

 

Do dnia 2 listopada 2020 list poparło 177 lekarzy

 

Postulaty Kocha – to podstawowe reguły diagnostyczne przedstawione przez Roberta Kocha w 1892 roku. Spełnienie tych postulatów jest dowodem na to, że konkretny mikroorganizm może powodować określoną chorobę. Treść postulatów:

Postulat 1 – Drobnoustrój musi być obecny u wszystkich osób mających daną chorobę i powinien mieć związek ze zmianami chorobowymi.
Postulat 2 – Drobnoustrój musi być wyizolowany w czystej kulturze od osoby chorej.
Postulat 3 – Drobnoustrój, wyizolowany od chorej osoby, po wprowadzeniu do ludzi lub zwierząt musi wywołać tę samą chorobę. Postulat 4 – Drobnoustrój należy ponownie wyizolować w czystej kulturze od eksperymentalnie zakażonego człowieka lub zwierzęcia w celu spełnienia trzeciego postulatu. Wprowadzenie do chorób zakaźnych. W: Abigail A. Salyers, Dixie D. Whitt: Mikrobiologia. Różnorodność, chorobotwórczość i środowisko. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, s. 309. ISBN 83-01-14057-7. (pol.)

 

Odnośniki:

 1. https://WWW.aler.org/article/open-letter-from-medical-doctors-and-health-professionals-to-all-belgian-authorities-and-all-belgian-media//https://www.bibula.com/?p=118820
 1. https://youtu.be/KMaOo-dXaNc
 1. John Ioannidis, The infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data,WWW.merdxiv.org/kontent/10.1101/2020.05.13.20101253v2,18.06.2020
 1. https://zelfzorgcovid19.nl/statistiken-zwitserland-met-hcq-zonder-hcq-met-hcq-leveren-het-bewijs/
 2. https://www.xandernieuws.net/algemeen/groep-artsen-vs-komt-in-verzet-facebook-bant-hun-17-miljoen-keer-bekeken-video/
 3. https://docs4opendebate.be/
 4. Wolfgang Wodarg, Lösung des Corona-Problems: panik macher isolieren, kenfm.de/loesung-des-corona-problems-panikmacher-isolieren/,18.06.2020. w: Błochowiak Mariusz, Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy Fundacja Osuchowa 2020
 5. https://www.creative-diagnostics.com/sars-cov-2-coronavirus-multiplex-rt-qpcr-kit-277854-457.htm
 6. President John Magufuli of Tanzania: „Even Paoaya and Goats are Corona positive” https://www.youtube.com/watch?v=207HuOxltvI
 7. https://www.hpdetijd.nl/2020-08-11/9-manieren-om-corona-te-voorkomen/
 8. Feys, F., Brokken,S., & De Peuter, S. (2020, May 22). Risk-benefit and cost-utility analysis for COVID-19 locdown In Belgium: the impast on mental health andwellbeing. https://psyarxiv.com/xczb3/
 9. Neuroimmunologia kliniczna red. Jacek Loseg, wyd II, Wydawnictwo Czelej 2015
 10. https://swiatlekarza.pl/dr-pawel-basiukiewicz-nowe-szaty-cesarza-w-czasie-pandemii-covid-19/
 11. https://www.cnbc.com/2020/06/08asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new-infections-who-says.html
 12. http://www.emro.who.int/health-topics/corona-virus/transmission-of-covid-19-by-asymptomatic-cases.html
 13. WHO https://www.marketwatch.com/story/who-we-did-not-say-that-cash-was-transmitting-coronavirus-2020-03-06
 14. https://www.nordkurier.de/ratgeber/es-gibt-keine-gefahr-jemanden-beim-einkaufen-zu-infizieren-0238940804.html
 15. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-banknotes/banknotes-carry-no-particular-coronavirus-risk-german-disease-expert-idUSKBN20Y2ZT
 16. Verma S et al. Visualizing the effectiveness of face masks in obstructing respiratory jets. Phys Fluids 2020; 32(6):061708, DOI: 10.1063/5.0016018
 17. https://theplantstrongclub.org/2020/07/04/healthy-people-should-not-wear-face-masks-by-jim-meehan-md/
 18. https://www.technocracy.news/blaylock-face-masks-pose-serious-risks-to-the-healthy/
 19. https://www.news-medical.net/news/.20200315/Reusing-masks-may-increase-your-risk-of-coronavirus-infection-expert-says.aspx
 20. https://werk.belgie.be/nl/nieuws/nieuwe-regels-voor-de-kwaliteit-van-de-binnenlucht-werklokalen
 21. label.pl/po/pomiar_co2.html
 22. https://kavlaanderen.blogspot.com/2020/07/als-maskers-niet-werken-waarom-dragen.html
 23. Ekman, P. (1972). Universals and Cultural Differences in Facial Expressions of Emotions. In Cole, J. (Ed.), Nebraska Symposium on Motivation (pp. 207-282). Lincoln, NB: University of Nebraska Press.
 24. Grill-Spector K, ,Knouf N, Kanwisher N: The fusiform face area subserves face perception, not generic within-category identification; Fac Comparative Study-Nat Neurosci 2004 May;7(5):555-62.
 25. Harms MB, Martin A, Wallace GL. Facial emotion recognition in autism spectrum disorders: a review of behavioral and neuroimaging studies. Neuropsychol Rev. 2010;20:290-322.
 26. HerbaC, Phillips M: Annotation: Development of facial expression recognition from childhood to adolescence: behavioural and neurological perspectives; The Journ of Child Psychol and Psychiatry, Volume 45, Issue7, Oct 2004; 1185-1198
 27. Kanwisher N, Yovel G: The fusiform face area: a cortical region specialized for the perception of faces. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2006 Dec 29;361(1476):2109-28.
 1. Haralambieva, I.H. et al., 2015. The impast of immunosenescence on humor al immune response variation after influenza A/H1N1 vaccination In older subjects. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26044074/
 2. Global vaccine safety summit WHO 2019 https://www.youtube.com/watch? V=0JXXDLGKmPg
 3. No liability manufacturers vaccines https://m.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200804_95956456?fbclid=IwARoIgiA-6sNVQvE8rMC605Gq5xhOulbcN1BhdI7Rw-7eq_pRtJDCxde6SQI
 1. https://www.bitchute.com/video/jhueOZpy97Gv/
 2. https://www.newsbreak.com/news/1572921830018/bill-gates-admits-700000-people-will-be-harmed-or-killed-by-his-covid-19-solution
 3. Journalistic code https://www.rvdj.be/node/63
 4. Disinformation related to COVID-19 approaches European Commission EurLex, juni 2020
 5. https://www.bitchute.com/video/wOSeTz57xrCF/

Poprzyj ten list swoim podpisem!

 
_____________________________________
 
 wytłuszczenia w tekście:  Redakcja WPS
 

KOMENTARZE

 • jak widzę po punktacji
  niektórym osobom bardzo zależy na kontynuacji tej hucpy. Pewnie mają z tego określone korzyści. Nie wiedzą tylko, że zapłacą za to oni sami i ich krewni zdrowiem i życiem. To kanalie równe ścierwom które zainicjowały ten rozbójniczy proceder.
 • Polski lekarz leczy k-wira i...
  ma pod górkę :
  https://www.youtube.com/watch?v=4fs7IkmhWkI&feature=youtu.be
 • Dlaczego list napisano
  dopiero teraz - ale zawsze to lepiej niż to, że w list by nie nie powstał.
  Wniosek?
  Tylko jest jedno ale - otóż ten list nie istnieje na tle forsy - jaką dysponują dzieci diabła - nie wspominając o mediach. Łowcy skór z Łodzi się kłaniają - bo oni robili swoje i bez świrusa. Wyobrażacie Państwo sobie - jaką oni mieliby dzisiaj wydajność - w atmosferze złowrogiego i bezkarnego świrusa? Brrr!
 • @Autor
  "Do dnia 2 listopada 2020 list poparło 177 lekarzy". -

  --- To już coś znaczy. I lepiej późno niż wcale (chodzi mi o aktywność i honor lekarzy, a przynajmniej ich reprezentacji). Pańska notka powinna mieć tysiące, dziesiątki tysięcy odsłon i ocenę *****.

  Gratuluję Panu, iż jest Pan tak aktywny w tak ważnej sprawie, w walce z zamordyzmem.

  Pozdrawiam.
 • Autor
  cóż gdzie byli przez te wszystkie miesiące - gdyby taki głos był obecny od - maja - może świadomość społeczna byłaby na innym poziomie - w tej chwili, to raczej jest już pozamiatane

  Autor 5*
 • @Zygmunt Białas & Andrzej Tokarski
  Panowie na co liczycie ?. Salute Amigos : https://i.chzbgr.com/full/3607347968/h99292AF7/people-are-rushing-to-aid-the-sinkhole-victims
 • @Repsol 00:13:20
  Cyt:Panowie na co liczycie ?

  Szanowny Kolego, filmik który zamieściłeś wstrząsnął mną!!
  Jestem w szoku, kilkanaście sekund obrazu pokazuje cały dramat ludzkości!!!
  Miliardy ludzi przez nikogo nie poganianych biegnie do dołu śmierci, by dobrowolnie rzucić się w otchłań!
  Coś niesłuchanego!
 • @Repsol 00:13:20
  Dzięki, żeś to przypomniał. Widziałem go kilka lat temu, ostatnio szukałem i nie potrafiłem znaleźć.
 • @zygmuntbialas 22:18:50 & @Andrzej Tokarski 22:43:05
  Do tej pory petycję podpisało ponad 7 tys. osób. -

  za: https://calisia.pl/nie-ma-medycznego-uzasadnienia-dla-obostrzen-list-otwarty-polskich-lekarzy-naukowcow-i-pracownikow-sluzby-zdrowia,47673

  7 tys. - to oczywiście prawie nic nie znaczy. Gdyby podpisało choć 70 tys. - ale przecież my nie mamy mediów, nie mamy niemal żadnej możliwości wpływania na opinię społeczną.
  Jestem jednak pewien, że utrzymujący się terror światowego syjonizmu i jego wasalnych rządów, pod przykrywką fałszywej pandemii, otworzy w końcu oczy wielu ludziom.
  Prawo Newtona (III zasada dynamiki) akcja = reakcji musi się potwierdzić także w polityce.
  __________________________

  Powyższy list warto wydrukować i zostawiać w rejestracji i holu przychodni zdrowia oraz w aptekach.
 • @Andrzej Tokarski 22:43:05
  Być może sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana. Widziałeś film linkowany przez chyba ninanonimowa? https://youtu.be/6HaR59gxDKA
  Widziałem wcześniej także inne materiały na ten temat. Poza tym jest pytanie. Nowa ustawa mimo ,że bardzo restrykcyjna nie jest do końca czysta w sensie prawnym, podobnie jak poprzednie akty. Zostawiają furtki dla zdeterminowanych? Może działają na nich znacznie potężniejsze siły niż przypuszczamy? Może nie mają po prostu wyjścia? Coś cuchnie niczym kwas masłowy.
 • @zadziwiony 14:24:54
  "Zostawiają furtki dla zdeterminowanych?"
  _________________________

  Mnie też to zastanawia. Na razie znajduję dwie możliwości:
  1. obawa, że mogą stanąć przed sądem (wtedy delegacja ustawowa w Rozporządzeniu, że dotyczy to wyłącznie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie by ich jakoś chroniła)
  2. buta i urzędniczy burdel (nie panują nad sytuacją, brak orientacji w rzeczywistym stanie państwa i gospodarki, ale dzięki powszechnym żydomediom i służbom siłowym skutecznie terroryzują zdecydowaną większość społeczeństwa).

  W p.1. wątpię - to długo nie będzie realne, obstawiam p.2.
 • @Repsol 00:13:20
  najbardziej upiorny element tego filmu polega na tym, że - nie można go zatrzymać...

  czołem
 • @zadziwiony 14:24:54
  to są furtki dla bardzo zdeterminowanych - w przypadku trafienia na wrednego policjanta, można łatwo wpaść w poważne kłopoty w całkowitym odosobnieniu

  - natomiast furtka pojawia się w - buncie w policji, podobno zataczającym coraz szersze kręgi
 • @Rzeczpospolita 16:24:17
  raczej jednak celowe planowe działanie sterowane zarządzeniami z zewnątrz - Kaczyński i Morawiecki mają wykonać zadanie szybko i bez dyskusji - bo czas nagli na Bliskim Wschodzie

  burdel i brak planu to wariant usypiający społeczeństwo, kreowany między innymi przez Ziemkiewicza. Odniosłem się do tego tak:

  Ziemkiewicz, człowieku - co ty bredzisz - jeszcze nie zrozumiałeś, że testy zarówno PCR, jak genetyczne - są fałszywe, zakażenia to nie to samo, co zachorowania, przeciwciała są naturalnie obecne w organizmach, a wirusa nikt dotąd nie wyizolował. O jakich chorych na cov pieprzysz? - zamyka się zdrowych ludzi pod fałszywym pretekstem. Jesteś wtórnie dotknięty bezrozumiem - czy jesteś kolaborantem lokalnych terrorystów podczepionych pod globalnych terrorystów. Przestań się samoupodlać, żałosny konformisto mały człowieczku bez charakteru.... jak to Miller o kończeniu mówił? Pan kończysz wyjątkowo obrzydliwie
 • WYJAśNIENIE
  .
  Pomimo bardzo przekonującej nazwy portalu "petycjeonline.com" , gdzie zamieszczono tę petycję, być może, że w warunkach obecnego reżymu w Polsce inna lokaliczacja portalu, szczególnie w Plolsce, nie jest możliwa, ale portal jest

  wyciąg z rejestracji portalu
  "Registrant WhoisGuard Protected
  Registrant Org WhoisGuard, Inc.
  Registrant Country pa
  Registrar NAMECHEAP INC NameCheap, Inc.
  IANA ID: 1068
  URL: http://www.namecheap.com
  Whois Server: whois.namecheap.com

  (p)
  Registrar Status clientTransferProhibited
  Dates 3,701 days old
  Created on 2010-09-21
  Expires on 2021-09-21
  Updated on 2020-02-07

  Name Servers DNS1.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 6,723,497 domains)
  DNS2.REGISTRAR-SERVERS.COM (has 6,723,497 domains)
  Tech Contact WhoisGuard Protected
  WhoisGuard, Inc.
  P.O. Box 0823-03411,
  Panama, Panama, pa
  (p) (f)
  IP Address 149.202.178.97 - 73 other sites hosted on this server
  IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
  ASN France AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)"

  Rejestrację portalu zlecono za pośrednictwem dość nieprzejrzystej firmy z Panamy !? Kto to może być ?
  Sam serwer znajduje się we Francji. Ale ten francuski provider nie pierwszy raz obsluguje portal do polskiej publiczności.

  Niewątpliwie zararte w tekście niektóre dane są poprawne i godne zastanowienia, być może nawet w całości, ale jest rzeczą ważną uwzględnić, jakimi meandrami ten portal do nas dociera, o założycielach portalu i ich celach.

  Warto przy tym zajrzeć na

  - https://www.petycjeonline.com/

  pod "Skontaktuj się z nami" możzna znaleźć taką wskazówkę:

  "This site is owned by Petitions24 Oy. Our company is located in Oulu, Finland. "
  a więc do Panamy, Francji należy jeszcze dołączyć Finlandię, ale nadal nie wiemy, kto jest tym dorbroczyńcą.

  Zajrzymy pod wybór języka

  - https://www.petycjeonline.com/languages.php

  to okaże się, że mamy do wyboru dziesiątku języków dla naszej petycji, także będą one adresowane raczej do krajów, w których język jest używany, a nie do Polski.

  Chodzi więc w przypadku "petycjeonline.com" o globalne petycjowanie, skuteczność takiej petycji czy publikacji jest raczej żadna, pozwala jednak właścicielom portalu zebrać bardzo wiele inforamcji o niedomogach we wszystkich prawie krajach świata, a więc chodzi o nadzór globalny. Ciekawe kto to może się kryć za takim portalem? Chyba jedynie ktoś, kto globalnie operuje.
 • @Laznik 19:50:45
  cyt.: "IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas"

  Z Roubaix również NEON nadaje.
 • @Rzeczpospolita 14:17:30
  5* za przybliżenie tematu, ale warto też być realistą. Ludzie nie idą do poradni aby czytać tasiemcowe listy. Ba, oni w ogóle nie idą do poradni, gdyż obecnie funkcjonują teleporady a jeśli już do poradni idą, to na określoną godzinę.
  A ponadto - za plecami społeczeństwa zaangażowanego w problemy aborcyjne przyklepano ustawę "bezkarność+" po czym metodycznie zaczęto rozganiać manifestujących spisując ich dane i zgłaszając do prokuratury. W tej chwili "strajk kobiet" już dogorywa. Ponoć grzywny posypią się wysokie. Partyjne ścierwo nie zlękło się kilkuset tysięcy ludzi wrzeszczących pod adresem PiS-u "wypier....ć". Więc czegóż się Pan spodziewa, że przestraszy się 177 lekarskich podpisów, nie odbierze im prawa wykonywania zawodu jak lekarce Martynowskiej, nie pogoni z roboty? Oni są w waleniu w klawiaturkę mocni, ale jak Pan na SOR trafisz, będą bezlitośni - z zawałem, udarem mózgu, migotaniem przedsionków, Pana na oddział nie przyjmą! Poczekasz w karetce 5-10 godz. aż test na covid zrobią, potem drugi, wcześniej się przekręcisz niż profesjonalnej pomocy doczekasz. Polskich lekarzy braknie to ściągną jakichś ukraińskich felczerów, wietnamskich znachorów itp. ubiorą w skafandry i trochę mniej niż Polakom zapłacą. W końcu zabijać chorych każdy potrafi. Ten list nie zostanie przecież odczytany ani w TV ani wydrukowany w prasie papierowej. Może być zamieszczony w paru wolnościowych portalach, które mało kto czyta i tyle. Do ogółu nie dotrze a strach przed 30-to tysięczną grzywną za brak namordnika będzie silniejszy, niż zdrowy rozsądek.
 • @Andrzej Tokarski 17:15:37
  Że to celowe i planowe działanie sterowane z zewnątrz to nie podlega dyskusji. Chodzi tylko o to, czy reżim w Warszawie jest zorientowany w totalnym bałaganie (także prawnym), którego jest współtwórcą.
  Uzależnienie reżimu od zewnętrznych mocodawców jest pewnie trojakie: groźba odcięcia od kasy, groźba ujawnienia informacji osobowych, ewentualnie groźba odstrzału.

  Ziemkiewicz był gnidą i jest (zdaje się, że sympatyzował z kierownictwem Ruchu Narodowego Bosaków i Winnickich). Nie wiem tylko, czy to brat Mojżesza (?).
 • @viridiana 21:01:28
  "Partyjne ścierwo nie zlękło się kilkuset tysięcy ludzi wrzeszczących pod adresem PiS-u "wypier....ć". Więc czegóż się Pan spodziewa, że przestraszy się 177 lekarskich podpisów"

  Cel listu otwartego lekarzy widzę przede wszystkim jako kształtowanie świadomości społeczeństwa terroryzowanego przez żydo-media - tylko społeczna świadomość i potem opór może dać jakieś owoce.
 • @Laznik 19:50:45
  A kto zagwarantuje że podpisujący tą "petycję" nie tworzą przypadeczkiem; sami z siebie listy - "pierwszych" do "odstrzału".
  ?!
  W konieckońców "wielki brat" już z dawien-dawna "czuwa"...

  pozdrowił
  r
 • Ten sam provider
  .
  @Nibiru 20:07:34
  "Z Roubaix również NEON nadaje.": Ovh Sas.

  "REGISTRAR:
  H88 S.A.
  ul. Franklina Roosevelta 22
  60-829 Poznań
  Polska/Poland
  Dates 2,690 days old
  Created on 2013-06-28
  Expires on 2023-04-06
  Updated on 2020-05-25
  Tech Contact —
  IP Address 5.39.69.116 is hosted on a dedicated server
  IP Location France - Hauts-de-france - Roubaix - Ovh Sas
  ASN France AS16276 OVH, FR (registered Feb 15, 2001)"

  @radzioron 22:54:19

  ""wielki brat" już z dawien-dawna "czuwa" ", no właśnie, a na dodatek mamy wojnę przeciwko ludzkości.

  - https://wawel.neon24.pl/post/157977,dr-antony-p-mueller-od-lockdownu-do-wielkiego-resetu#comment_1723637

  Jest w końcu mowa o "nowym resecie" dla ludzkości, n.p. takie

  - https://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

  a tzw. pandemia jest w stanie "Guide reproduction wisely"
 • @Rzeczpospolita 21:31:04
  "Nie wiem tylko, czy to brat Mojżesza (?)."

  Tak, to jest brat Mojżesza i poddany Jehowy. Wystarczy na zdjęcie popatrzeć. Ale, żeby było weselej, niedawno w Neonie przetoczyła się fala współczucia dla tępionego Ziemkiewicza wskutek jego poglądów...antysemickich!
 • Skutki, w tym koszty tzw. pandemii...
  https://natemat.pl/323337,ile-osob-dziennie-choruje-i-umiera-na-grype-porownanie-z-koronawirusem | 14 października 2020
  Portal Puls Medycyny ocenia, że rocznie z powodu grypy w Polsce umiera nawet 10 tys. osób. Gdy podzielimy to przez 365 dni – a tyle liczy rok, okaże się, że średnio dziennie na grypę umiera ponad 27 osób.
  W rzeczywistości zakażonych może być cztery-pięć razy więcej. Gdyby przyjąć tą bardziej pesymistyczną wersję, wyszłoby, że w rzeczywistości chodzi o prawie 33 tys. zachorowań na koronawirusa dziennie, czyli prawie dwa razy więcej niż na grypę.

  W 2018 roku zmarło 414 tys. mieszkańców Polski.
  W 2020 r. z "powodu koronawirusa", a więc według naciąganych danych... umrze około 20-cia kilka tys. mieszkańców Polski, czyli będzie to około 5 procent ogólnej liczny zgonów ludzi przede wszystkim b. starych i jeszcze schorowanych plus innych schorowanych ludzi - którzy i tak, w tym część też nieco szybciej z powodu grypy, by zmarli... Do tego lekarze, szpitale nie przyjmują pacjentów... Wielu chorych nie stać, z powodu skutków, konsekwencji gospodarczo-finansowych obostrzeń, na badania, leczenie... Wielu ludzi z tego powodu źle się odżywia... Wielu ludzi ponosi zdrowotne skutki stresu... Wieloma ludźmi mniej się opiekuje...

  https://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,jak-epidemia-wplynela-na-statystyki-zgonow-w-polsce-,artykul,93145387.html |
  Spadek liczby zgonów w 2020 roku
  Według danych, w kwietniu 2020 roku w Polsce zmarły 30 534 osoby. W tym czasie z powodu COVID-19 zmarło 615 osób. Co ciekawe, mimo pandemii, w kwietniu 2020 zmarło ogółem mniej osób niż w kwietniu 2019 roku. Wtedy liczba zgonów wyniosła 33 613. Dla porównania, w kwietniu 2018 roku zmarło 34 639 osób.
  Dodatkowo łączna liczba zgonów w czterech pierwszych miesiącach 2020 roku, jest niższa niż w latach ubiegłych, w tym samym przedziale czasowym.


  https://www.money.pl/gospodarka/smiertelnosc-polakow-w-sierpniu-prawie-4-tys-zgonow-wiecej-6568118021204672a.html |
  Z Biuletynu Statystycznego GUS wynika, że w sierpniu w Polsce zmarło 34,5 tys. osób, o 3,7 tys. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Porównując dane z latami wcześniejszymi, liczba zgonów była o 2,6 tys. wyższa niż w sierpniu 2018 r. i o 3,5 tys. wyższa niż w sierpniu 2017.
  Z kolei w lipcu tego roku zmarło 33,5 tys. osób, o tysiąc mniej niż w lipcu 2019.

  Wybrane komentarze
  Mordercy! Zmarło więcej, bo lekarze nie przyjmują! Ja się do przychodni nie mogłam dodzwonić, jak byłam bardzo chora! Znajoma z guzem chodzi i nie przyjmuje ją lekarz! Ludzie umierają, bo lekarze boją się kowida!

  Gość3
  Czego można było się spodziewać po odcięciu ludzi od opieki zdrowotnej...

  Olek
  Brak należytego leczenia i takie efekty, bo wirus jest najważniejszy. Szkoda chorych ludzi.


  Dzień protestów przeciwko lockdownowi i rządowi PiS!
  https://www.youtube.com/watch?v=p10lRdwScW8 | 06.11.2020

  Jakub Kulesza: Ograbiają Was! Niszczą dorobek Waszego życia!
  https://www.youtube.com/watch?v=FEC_5g4ch3g | 7 lis 2020

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031