Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
838 postów 7843 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Zlikwidujmy rządy covidowych zbirów

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Covidowe restrykcje niezgodne z Konstytucją RP - są nielegalne


Wszystkie ograniczenia praw i wolności oraz restrykcje związane ze zwalczaniem nieistniejącej pandemii, wprowadzone przez rządzącą bandę kryminalistów przy użyciu:

a) znowelizowanej ustawy z dnia 5.12.2008 r. „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”* (oraz jej wcześniejszych wersji),

b) wszystkich rozporządzeń Rady Ministrów związanych z domniemaną – ponieważ nigdy nie udowodnioną i nie potwierdzoną przez właściwe służby – epidemią covid-19

są niezgodne z Konstytucją RP, a więc są nielegalne.

* (http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,233,233,13,,20210212,ustawa-z-dnia-5122008-r-o-zapobieganiu-oraz-zwalczaniu.html)

 

Z aktualnej ustawy z dnia 5.12.2008 r. „o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”

Art.  46b.  [Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów na zagrożonym obszarze]

W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) 8  obowiązek poddania się badaniom lekarskim przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

4a) 9  obowiązek stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów;

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony);

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się;

13) 10  nakaz zakrywania ust i nosa, w określonych okolicznościach, miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach, wraz ze sposobem realizacji tego nakazu.

 

Art.  46bb.  11 [Nieprzestrzeganie obowiązku zakrycia ust i nosa jako uzasadniona przyczyna odmowy sprzedaży towaru] !!!

Nieprzestrzeganie obowiązku, o którym mowa w art. 46b pkt 13, stanowi uzasadnioną przyczynę odmowy sprzedaży, o której mowa w art. 135 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).

_______

Wszystkie powyższe ograniczenia stoją w jawnej i rażącej sprzeczności z obowiązującymi zapisami Konstytucji RP, która jednoznacznie określa, kiedy i jakie ograniczenia praw i wolności mogą zostać wprowadzone przez władze państwa.

________

Z Konstytucji RP

 Art. 31. 1. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.

 1. Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje.
 2. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

 

Art. 228. 1. W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są niewystarczające, może zostać wprowadzony odpowiedni stan nadzwyczajny: stan wojenny, stan wyjątkowy lub stan klęski żywiołowej.

 1. Stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko na podstawie ustawy, w drodze rozporządzenia, które podlega dodatkowemu podaniu do publicznej wiadomości.
 2. Zasady działania organów władzy publicznej oraz zakres, w jakim mogą zostać ograniczone wolności i prawa człowieka i obywatela w czasie poszczególnych stanów nadzwyczajnych, określa ustawa.
 3. Ustawa może określić podstawy, zakres i tryb wyrównywania strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela.
 4. Działania podjęte w wyniku wprowadzenia stanu nadzwyczajnego muszą odpowiadać stopniowi zagrożenia i powinny zmierzać do jak najszybszego przywrócenia normalnego funkcjonowania państwa.

 

Art. 232. W celu zapobieżenia skutkom katastrof naturalnych lub awarii technicznych noszących znamiona klęski żywiołowej oraz w celu ich usunięcia Rada Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony, nie dłuższy niż 30 dni, stan klęski żywiołowej na części albo na całym terytorium państwa. Przedłużenie tego stanu może nastąpić za zgodą Sejmu.

 

Art. 233.

 1. Ustawa określająca zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej może ograniczać wolności i prawa określone w art. 22 (wolność działalności gospodarczej), art. 41 ust. 1, 3 i 5 (wolność osobista), art. 50 (nienaruszalność mieszkania), art. 52 ust. 1 (wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), art. 59 ust. 3 (prawo do strajku), art. 64 (prawo własności), art. 65 ust. 1 (wolność pracy), art. 66 ust. 1 (prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy) oraz art. 66 ust. 2 (prawo do wypoczynku).

___________

 

Jest więc oczywiste, że banda rządzących kryminalistów nie tylko nie wprowadziła, ale i nie wprowadzi stanu klęski żywiołowej, ponieważ Konstytucja RP jednoznacznie określa możliwy czas trwania takiego stanu. Ta banda, dzisiaj jest to rząd PiS-dzielców, jest zobligowana zaleceniem swoich syjonistycznych mocodawców z Waszyngtonu i Londynu, a oni zaplanowali covidowy terroryzm na przynajmniej pięć lat.

 

W każdym razie nie powinniśmy obawiać się restrykcji (mandatów, kar finansowych, etc.), sądowych rozpraw, za niestosowanie się do bezprawnych rozporządzeń rządzącej bandy, takich jak np. noszenie  maseczek, zawieszenie lub ograniczenie działalności gospodarczej, itp., itd., ponieważ stoją one w jawnej sprzeczności z najwyższym prawem, z Konstytucją RP.

Oczywiście nasza skuteczność w walce z rządzącą bandą kryminalistów będzie tym większa, im będziemy lepiej zorganizowani – jeśli w ogóle będziemy zorganizowani (?). Zacznijmy walczyć z terroryzmem covidowych zbirów zawiadamiając prokuratury o popełnieniu przez nich przestępstw i wnosząc przeciw nim sądowe pozwy.

Kto wie, może paradoksalnie covidowy terroryzm przyczyni się do zlikwidowania syjonistycznych żydowskich reżimów w Europie – ?

 

Dariusz Kosiur

KOMENTARZE

 • @Autor
  "... nie powinniśmy obawiać się restrykcji (mandatów, kar finansowych, etc.), sądowych rozpraw, za niestosowanie się do bezprawnych rozporządzeń rządzącej bandy, takich jak np. noszenie maseczek, zawieszenie lub ograniczenie działalności gospodarczej, itp., itd., ponieważ stoją one w jawnej sprzeczności z najwyższym prawem, z Konstytucją RP". -

  --- Tak, to prawda, ale nie jest lekko. Szarpanie się z policją czy kasjerką w sklepie kosztuje nerwy i nie tylko. Ale prawdą jest, że "nasza skuteczność w walce z rządzącą bandą kryminalistów będzie tym większa, im będziemy lepiej zorganizowani – jeśli w ogóle będziemy zorganizowani".

  *****
 • @zygmuntbialas 22:17:08
  Tak, kosztuje nerwów. Byłem wzywany na komisariat w celu wyjasnien. Kontaktowałem się z prawnikami. Dostałem wyrok nakazowy z sądu karnego. Odwoływałem się. Wszystko trwało około 5 miesięcy. Takie życie w niepewności. Na ostatnią rozprawę nie zostałem wpuszczony do sądu za brak namordnika, ale finał tej checy jest taki że WYGRALEM i wyrok został uchylony a skarb państwa obciążony.
 • Ta wojna
  nie jest do wygrania pokojowymi metodami! Przeciwnik nas morduje rękami zdemoralizowanych lekarzy, a my mamy ...składać zawiadomienia do prokuratury, która jest w całości pod kontrolą zbrodniczego reżimu? Pan raczysz żartować!?
  Tak nas spedalono poprzez system edukacyjno- wychowawczy, że nie ma wśród nas MEŻCZYZN, tylko same troki od kaleson. Wymordują nas wszystkich a my będziemy bezradne pisać na Berdyczów!
 • "Śmiech na sali"....
  "Zlikwidujmy rządy covidowych zbirów"
  A że ta spytam.....
  Środki jakoweś powyższe to umożliwiające pan posiada ? - NIE
  Mechanizmy jakoweś , których uruchomienie powyższe mogłyby zrealizować , pan zna - NIE

  To jaki jest sens wypisywania takich dyrdymałów ?

  A co do.... "są niezgodne z Konstytucją RP, a więc są nielegalne"...
  Panie szanowny... najsampierw zbadaj pan zgodność Konstytucji RP samej z sobą .... a dojdziesz pan do wniosku że... "a więc jest nielegalna" :DDD
 • Ten nieustanny SKOWYT-19
  .
  ogłusza nas od roku.

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/04/12/jak-dokonac-internowania-pol-miliarda-ludzi

  a jego demony tańczą przy tym radośnie:

  - https://pppolsku.wordpress.com/2020/11/14/demon-tzw-pandemii-bill-gates/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930