Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
838 postów 7843 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

8 marca’68 – rocznica żydowskiej rebelii

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

1968 – rok żydowskich rebelii w Europie


Nie wolno zapomnieć o żydowskiej rebelii z 1968r. – o jej europejskim wymiarze. Obok tytuły w gazetach z marca 1968r. – artykuły zawierały prawdę o syjonistycznych zbirach, prawdę, którą dzisiaj poznajemy w IIIRP, bo żydowska bezczelność nie zna już umiaru i nie skrywa swoich oszczerstw wobec Polaków i jawnych żądań okradania naszego narodu.

Żydowski szowinizm i syjonistyczne rozwydrzenie, którego jesteśmy świadkami w IIIRP doskonale potwierdzają prawdę nie tylko o żydowskich inspiratorach rebelii z 8 marca 1968r., ale i rebelii z sierpnia 1980r., która skończyła się nie tylko klęską PRL, ale przede wszystkim przegraną Polaków. Już 8 marca 1981r. żydowska „Solidarność” na zażydzonym Uniwersytecie Warszawskim zorganizowała rocznicową sesję z udziałem żydowskich zbirów z UB (prof. Z.Baumanem, prof. W.Brusem) zmuszonych po 1968r. do opuszczenia Polski. Dzisiaj UW jest kolebką organizacji antyfaszystowskich, które zwalczają polski faszyzm – to jest szczyt żydowskiej bezczelności i hipokryzji. Gdy w 1989r. władza oficjalnie, choć nie otwarcie, przeszła w żydowskie łapy, Polska stała się miejscem okupacji światowej żydowskiej finansjery i USA. Dzisiaj bezczelność żydowska nie ma już żadnych granic. Syjonistyczna banda nie tylko oskarża nas Polaków o zbrodnie na Żydach, ale przy współudziale władz USA jawnie żąda kradzieży naszego majątku narodowego.

 

Tak pisałem w marcu 2019r. W październiku 2019r. w związku z żydowską rebelią Marzec’68 pojawiła się nowa interesująca informacja. Otóż Żydzi zamierzają się zemścić za Marzec’68, czyli za fakt, że władza PRL zlikwidowała żydowską rebelię w zarodku nie pozwalając Żydom na przejęcie władzy. Zemsta obejmie – na razie – żyjących publicystów, którzy w marcu 68r. pisali prawdę o żydowskiej rebelii. O zemście poinformował Żyd, prof. UAM w Poznaniu dr hab. Piotr Forecki (zdjęcie poniżej), publicysta Krytyki Politycznej.

 

O Marcu’68 jako pogromie opowiadał 2019-10-25 11:00 w Tok FM prof. Piotr Forecki (niestety, za odsłuchanie żydowska gadzinówka każe sobie zapłacić)
https://audycje.tokfm.pl/podcast/82316,Pogrom-jako-czesc-zycia-Ryglowanie-drzwi-i-zakupy-na-kilka-tygodni

 

 

__________

Mija 50 lat od żydowskich, syjonistycznych, antynarodowych i antypaństwowych, rebelii w Europie. W Polsce i w Czechosłowacji rebelie inicjowały środowiska zbrodniczej żydo-bolszewii, która utraciła władzę w latach 1953-56. W Polsce i w Czechosłowacji żydowskie rebelie zostały zdławione – wtedy wydawało się, że polskie władze PRL odniosły sukces.

Jak głosi napis na muralu przy zejściu do stacji metra w centrum Warszawy z Polski musiało wyjechać ok. 13 tys. Żydów (w Czechosłowacji było podobnie) – i to paradoksalnie, był największy błąd rządzących, którzy nie tylko, że nie pozbyli się żydostwa całkowicie, to nie usunięto Żydów z administracji państwa, z mediów, z kultury, z oświaty i co było błędem największym, nie usunięto ich ze służb specjalnych i wojska (mimo pozornej żydowskiej czystki w WP przeprowadzonej przez gen. W.Jaruzelskiego).

Żydzi, którzy Polskę opuścili po 1968r. stanowili zaledwie ułamek procenta żydowskiej mniejszości w Polsce. Konsekwencje tego błędu władz skończyły się dramatem naszych słowiańskich państw i narodów.

Syjonistyczne żydostwa po 1990r. uzyskało pełnię władzy. Rozpoczęła się żydowska zemsta na naszych słowiańskich państwach i narodach – likwidacja materialnych podstaw bytu naszych narodów skutkująca bezrobociem, bezdomnością, załamaniem demograficznym.

Już 8 marca 1981r. „Solidarność” zorganizowała na Uniwersytecie Warszawskim rocznicową sesję z udziałem żydowskich bandytów z UB (Z.Baumanem, W.Brusem i innymi), zmuszonymi po 1968r. do opuszczenia Polski. Tak wykuwała się „Solidarność” – zaprojektowana przez syjonistów z USA, realizowana przez CIA, przez żydowską V kolumnę w Polsce i wspierana przez żydo-katolicki Kościół w Polsce.

Przeciw tej żydowskiej, bandyckiej, sesji protestowało w Warszawie Zjednoczenie Patriotyczne Grunwald. Jego członkowie, wśród nich śp. B.Poręba, nieśli tablice z nazwiskami Polaków zamordowanych w latach 1944-56 oraz tablice z nazwiskami ich żydowskich oprawców i katów z UB, S.Michnika, H.Wolińskiej-Brus i wieloma innymi.

Nienawiść do Polski i Polaków ma swoistą kontynuację w polityce PiS, skrajnych syjonistów, „zatroskanych” o polskie społeczeństwo, kupione zaledwie za 500+ zł – i to nie dla wszystkich.

Jedynym rzeczywistym celem wprowadzonej przez PiS ustawy o IPN (będą o niej w Izraelu dyskutować Żydzi z Polski i z Izraela) jest umożliwienie antypolskiemu żydostwu w ich powszechnych światowych i polskojęzycznych mediach uprawiania wobec Polski i Polaków antypolskiej propagandy – perfidnej polityki nienawiści. To wkład PiS w 50 rocznicę obchodów żydowskich rebelii z 1968r.

 

1968 – rok żydowskich rebelii w Europie

Od 1933r. (dojście A.Hitlera do władzy) rozpoczął się exodus „niemieckich” intelektualistów do USA. Zasiedlali tam amerykańskie uniwersytety tworząc „intelektualną elitę” USA. Sprawująca faktyczną władzę w USA, żydowska finansjera nie dorobiła się w USA własnej żydowskiej elity intelektualnej, więc żydowski desant z Niemiec witała z radością torując mu drogę do wyznaczania standardów w kulturze USA – potem całego Zachodu. Owoce – zatrute owoce – takiej polityki pojawiły się bardzo szybko.

W latach 1960. wybucha rewolucja seksualna. Towarzyszą temu inne zaprogramowane wcześniej zjawiska: ruch hippisów, narkomania, muzyka rockowa, awangardowe kino, pseudointelektualne prądy umysłowe (New Age) – istniały już, bowiem ponad narodowe organizacje żydowskich i żydo-masońskich programistów od destrukcyjnego procesu całej zachodniej cywilizacji: CFR (założona przez D.Rockefellera w 1921r.), Grupa de Bilderberg (powstała w 1954r. z inicjatywy  J.H.Retingera, jednego z pomysłodawców budowy UE) itp.

Wielu może się wydać wprost niepojęte, że do upowszechnienia muzyki rockowej, która w znakomitej większości przypadków nie posiada większych wartości artystycznych, muzycznych, a sprawdziła się jako tworząca pokoleniowe podziały, wykorzystano ogromny aparat władzy kapitału nie wyłączając takich jego agend jak CIA, czy MI6.

Międzypokoleniowe więzy kulturowe zostają zerwane. Cała ta skonstruowana przez anglosaską żydo-masonerię przy wsparciu żydowskiej finansjery rewolta zostaje wyeksportowana do Europy. Przebija się nawet przez „żelazną kurtynę” do bloku socjalistycznego, choć elementy moralnej i obyczajowej degeneracji zostają przez tę kurtynę zablokowane. W Europie Wschodniej ważniejszy od degeneracji kultury – ważniejszy dla światowego żydostwa -, jest powrót żydostwa do władzy, którą utraciło ono w latach 1953-56.

 1968 – zapamiętajmy tę datę. To ważna data w dziejach Europy. To data syjonistycznych rebelii. Dla organizatorów i przywódców tych rebelii jedynym właściwym miejscem są więzienia – to warunek przywrócenia Europie jej tradycji i kultury, jej ludzkiego wymiaru, praw narodowych i państwowych.

Nie istniał jeszcze Internet, nie było komórkowej telefonii, co zatem było jednolitym transmiterem informacji umożliwiającym uruchomienie w Europie (także w obu Amerykach) i to po dwóch stronach, praktycznie nieprzekraczalnej dla zwykłych ludzi, „żelaznej kurtyny”, rebelii zmierzających do obalenia ustalonych porządków?

Tym transmiterem był Żyd, realizujący zawsze interesy własne, ponad narodowe – interesy międzynarodowe, swojej żydowskiej światowej finansjery i żydo-masońskich organizacji (legalnych w Europie zachodniej, we wschodniej dopiero od 1990r.).

Oczywiście inne podłoże, inne hasła, inne cele bieżące, miały rebelie po zachodniej, a inne po wschodniej, stronie „żelaznej kurtyny”. W Europie zachodniej żydowskie rebelie dotyczyły już sfery kultury, niszczenia narodu poprzez rwanie więzów międzypokoleniowych. W Europie wschodniej żydowska propaganda (tzw. szeptana, ale i medialna – RFE, czyli Radio Wolna Europa finansowane przez USA) używała haseł wolnościowych – wyzwolenie spod „okupacji” ZSRR. Niszczenie kultury i narodu rozpoczęło się po roku 1990.

Jednak cele główne, dalekosiężne, żydowskich rebelii były te same. Dzisiaj są już one nam dobrze znane, są naszą realną rzeczywistością, w której powszechnie funkcjonują zunifikowane żydowskie reżimy, a Europa stała się jednym żydowskim, totalitarnym, obozem degenerującym wszystko to, co wytworzyły w swojej historii europejskie narody, co stworzyła cywilizacja białego człowieka. Syjonistyczny totalitaryzm niszczy także narody fizycznie, niszczy człowieka (żydowski kapitalizm, aborcja, eutanazja, ideologia gender, promocja zboczeń seksualnych, dzisiaj fałszywa, już światowa, pandemia covid-19).

Wszelkie narodowe odruchy obronne, określane w powszechnych żydowskich mediach ekstremizmami, są tępione prawnie i pozaprawnie, a ich niepokorni przywódcy są po prostu mordowani.

Możliwy jest tylko jeden, jedyny nacjonalizm, nacjonalizm zdegenerowany – szowinizm, któremu na imię syjonizm. W oficjalnym przekazie żydo-mediów ten termin jednak nie funkcjonuje. W oficjalnym przekazie powszechnych żydo-mediów i wszystkich sił politycznych z Kościołem na czele, funkcjonuje za to potępienie antysemityzmu, czyli antyjudaizmu i antysyjonizmu. Antysemityzm jest grzechem w Kościele i przestępstwem wedle prawa stanowionego – nie wolno Europejczykom bronić się przed syjonistycznym totalitaryzmem.

 

 W 1968r. Europa wschodnia poradziła sobie z żydowskimi rebeliami tylko dlatego, że proces oczyszczania władz z żydowskiego, zbrodniczego elementu rozpoczął się jeszcze w latach 1930. w ZSRR i zakończył w 1956r. w pozostałych państwach. Niestety, procesu tego nie przeprowadzono wystarczająco skutecznie i ostatecznie państwa Europy wschodniej uległy syjonistycznym ekstremistom w 1990r. Jedynie Rosja i Białoruś wolne są dzisiaj od żydowskich reżimów – stąd wściekły, nie tylko żydo-medialny atak na te państwa.

Europa zachodnia po 1945r. znalazła się pod dominacją i okupacją (NRF, Włochy, Austria) USA, czyli żydowskiej finansjery i już w 1968r. nie była w stanie stawić czoła żydowskim rebeliom.

 

Boulevard St. Germain, Paryż, maj 1968 r. i demonstracja SDS (Socjalistyczni Studenci Niemiec), maj 1968 r.

„Europejska wiosna” 1968r. przyszła oczywiście z USA, w których skupiły się żydowskie siły intelektualne – twórcy zdegenerowanych ideologii i programów niszczenia państw i narodów – usunięte z Niemiec po 1933r. W Niemczech przed 1933r., w rządzonej przez Żydów Republice Weimarskiej, udało się im skutecznie zdegenerować niemiecką kulturę (wtedy także wyeksportowano z USA do Republiki Weimarskiej ideologię czystości rasy i praktyki eugeniczne wspierane przez żydowskie organizacje z USA, np. przez Fundację Rockefellera).

Po 1990r. żydowskie elementy – dzieci żydo-bolszewickich funkcjonariuszy władz tzw. okresu stalinowskiego -, uczestniczące w rebelii pn. „marzec 68” otrzymały od żydo-reżimowych władz IIIRP wysokie odznaczenia państwowe.

Nastaje czas zintensyfikowanego niszczenia kultury, moralności i obyczaju – cel: osłabienie i unicestwienie białych narodów. Doprowadzenie ich do takiego stanu liczebnego, żeby nie stanowili dla żydostwa zagrożenia politycznego, a pełniły jedynie rolę półdarmowej siły roboczej, niewolników, wypranych z wyższych wartości i z poczucia narodowej przynależności i tożsamości.

Żydzi, syjonistyczni Żydzi, nasz kilkusetletni wróg świętuje 50 rocznicę żydowskich rebelii – świętuje zwycięstwo, zdobytą pełnię władzy nad Polakami.

 

Dariusz Kosiur

________________________________

 

Antypolskie, żydowskie, kreatury nagradzają i odznaczają antypolskie, żydowskie, kreatury (przykład)

 Lasota (Hirszowicz) Irena – ur. 1947r. – m.in. dyrektorka i założycielka w 1984r. fundacji na rzecz demokracji w Europie Wschodniej IDEE w Waszyngtonie. W PRL należała do tzw. komandosów w „marcu 1968”. Członek ZMS, pracowała w wydawnictwie Wiedza Powszechna, od 1970r. działaczka emigracji w USA. W 1981r. współzałożycielka Komitetu Poparcia Solidarności w NY. jej inicjatywy efektywnie wspomagały część „opozycji” w Polsce. Członek kapituły Nagrody im.J.Giedroycia. W marcu 2008 odznaczona przez prezydenta L.Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za udział w wydarzeniach Marca’68.

 

Syjonistyczna Żydówka, korespondentka z USA dla Radia Wnet, Irena Lasota, w związku z zestrzeleniem przez Turków rosyjskiego myśliwca nad Syrią powiedziała 30.11.2015r. z charakterystycznym żydowskim „rh” , że „zanieśmy kwiatek pod ambasadę Turcji, podziękujmy Turkom, którzy stanęli w naszej obronie, bo Rosja może przecież naruszyć i naszą przestrzeń powietrzną”.

KOMENTARZE

 • WPS
  Nasi żydowscy przeciwnicy, czyli wilki ubrane w owczą skórę, już podjęli działania w Polsce, a będą je na pewno nasilać. Mają za sobą finansowe wsparcie G.Sorosa i innych żydowskich fundacji " zatroskanych stanem demokracji" ( oczywiście nie dotyczy to USA, Izraela i innych państw tzw. Zachodu oraz jawnie zakłamanych, kryptototalitarnych globalnych mediów - drukowanych, elektronicznych i sieci internet, w olbrzymiej większości należących do żydowsko-anglosaskiego kapitału)

  Jeśli nie zacznniemy przeciwdziałać w taki sam sposób, to będą nas gnębić ( zastraszać, pozywać sądownie itd.) i zwalczać do skutku.

  Dlatego najwyższy czas na powołanie organizacji ( fundacja, stowarzyszenie itp.), która będzie rejestrować, dokumentować i zwalczać wrogie wypowiedzi i działania skierowane ( głównie) wobec rdzennych Polaków w Polsce, ale także poza granicami Polski.

  Pod rozwagę!!!

  http://www.otwarta.org/

  http://zglosnienawisc.otwarta.org/ ( zobaczcie zgłoszenia na tej stronie !!!!)


  http://www.otwarta.org/wp-content/uploads/2015/10/1-Broszura-Podemski-Potencjalne-poparcie-IN.pdf

  http://otwarta.org/wp-content/uploads/2016/10/Mowa-nienawi%C5%9Bci.-Przewodnik-dla-dzia%C5%82aczy-organizacji-pozarz%C4%85dowych..pdf

  jw. , tamże : str.9-10

  I. CZYM JEST MOWA NIENAWIŚCI? Termin „mowa nienawiści” jest polskim odpowiednikiem angielskiego zwrotu hate speech. Są to przede wszystkim wypowiedzi ustne i pisemne (artykuły, wpisy internetowe, komentarze), rysunki, grafiki, utwory słowno– muzyczne, które obrażają, fałszywie oskarżają, lżą, poniżają jednostki lub grupy z powodu ich przynależności rasowej, etnicznej, religijnej, ale także z powodu płci, orientacji seksualnej, wieku czy niepełnosprawności. Charakterystyczne dla mowy nienawiści jest wzbudzanie negatywnych, skrajnie nieprzychylnych lub wręcz wrogich uczuć wobec tych jednostek lub grup. Mowa nienawiści pojawia się jako składnik szerszych zjawisk społecznych, takich jak antysemityzm, ksenofobia, rasizm, homofobia czy transfobia (negatywny stosunek do osób transseksualnych i transpłciowych). Nie istnieje jedna powszechnie przejęta definicja prawna mowy nienawiści. W Rekomendacji R (97) 20 Komitet Ministrów Rady Europy stwierdza: „mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji, m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu”.

  W Decyzji Ramowej 2008/913/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. nie występuje termin „mowa nienawiści”, natomiast pojawia się określenie „czyny popełniane na tle rasistowskim i ksenofobicznym”. Rada Europy zalicza do tej kategorii czyny podlegające sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne, a mianowicie: publiczne nawoływanie do przemocy lub nienawiści skierowanej przeciwko grupie osób, którą definiuje się według rasy, koloru skóry, pochodzenia, wyznawanej religii lub światopoglądu albo przynależności narodowej lub etnicznej, lub przeciwko członkowi takiej grupy; rozpowszechnianie lub rozprowadzanie tekstów, obrazów lub innych materiałów zawierających treści rasistowskie i ksenofobiczne; publiczne aprobowanie, negowanie lub rażące pomniejszanie zbrodni ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości oraz zbrodni wojennych w rozumieniu art. 6, 7 i 8 statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz zbrodni określonych w art. 6 Karty Międzynarodowego Trybunału Wojskowego, jeśli czyny takie mogą podburzać do przemocy lub wzbudzać nienawiść skierowaną przeciwko takiej grupie lub jej członkom.
 • WPS
  Sekretarz stanu USA nazywa Łukaszenkę „ostatnim dyktatorem w Europie”

  Nowy sekretarz stanu USA Anthony Blinken - potomek żydowskich emigrantów z Imperium Rosyjskiego ( rodzina ojca - Donalda Mayera Blinkena, pochodzi z Kijowa, ojczym Samuel Pisar, Żyd urodzony w Białymstoku), związany poprzez ojca Donalda M.Blinkena) także z finansowym rodem Warburgów - nazwał prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenkę „ostatnim dyktatorem Europy”. Stało się to podczas wirtualnej ceremonii uhonorowania "działaczek" na całym świecie za ich odwagę A.Blinken jako pierwszą z "bojowniczek" wymienił niedawną mińską " majdaniarkę" Marię Kolesnikową, rewolucjonstkę wykształconą przez amerykańskie służby na terenie Niemiec.

  https://news.mail.ru/politics/45480323/?frommail=1&exp_id=866

  https://jewishnews.timesofisrael.com/tony-blinken-notes-jewish-roots-when-accepting-bidens-secretary-of-state-role/

  https://pl.wikipedia.org/wiki/Antony_Blinken

  Ojczym A. Blinkena ma także nie małe " zasługi dla demokracji i wolnego rynku w Polsce": "Samuel Pisar miał polskie i amerykańskie obywatelstwo. Otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. "Przez lata stał się niezwykle ważną dla Polski postacią. Opracowywał plany współpracy gospodarczej Wschód-Zachód. Popierał przemiany demokratyczne w Europie Wschodniej" – pisała o nim białostocka "Wyborcza"."

  za: https://natemat.pl/328099,kim-antony-blinken-jego-ojczym-samuel-pisar-pochodzil-z-bialegostoku#
 • Autor
  Irena Lasota: "zanieśmy kwiatek pod ambasadę Turcji, podziękujmy Turkom" [za zastrzelenie samolotu]

  Obrzydliwe.
 • Autor
  Ale stary jestem!
  Jako głupi student przeszedłem "szkolenie ideologiczne" już w poniedziałek 11 marca. Już wtedy obserwując czołówkę manifestacji (Zambrowski do Biura!, idziemy pod dom partii!) coś mi się nie podobało. Lub "ktosie".
  Potem szkolony i uzdrawiany na Mostowie, oraz mający dużo czasu na Białołęce naturalną reakcją na opresję znielubiłem Władzę.
  Minęło 13 lat i znalazłem się w Audytorium Maximum, i gdy ujrzałem a zwłaszcza usłyszałem osoby zasiadające w tzw prezydium doznałem deja vu!
  Zrozumiałem to wcześniejsze uczucie dyskomfortu. Byłem już starszy i mniej głupi. Właśnie wówczas zrozumiałem to czego nie wiedziało tych 10 milionów solidaruchów.
  Żydy wygrywają!,
  I nie uspokoił mnie stan wojenny, bo tamto doznanie było silną impresją.
  No i wyszło mi żem Kasandra.
  Autorze ! 5
 • Mieczysław Moczar o syjonizmie
  https://www.youtube.com/watch?time_continue=77&v=jc4qM5L8fk4&feature=emb_logo
 • Władysław Gomułka - Antysyjonizm
  https://www.youtube.com/watch?v=livaHrj2kg4&t=5s
 • Marzec’68 – rocznica żydowskiej rebelii i zapowiedź żydowskiej zemsty
  https://socjologiakrytyczna.wordpress.com/2020/03/09/marzec68-rocznica-zydowskiej-rebelii-zapowiedz-zydowskiej-zemsty/

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930