Gorące tematy: COVID-NEWS Antypartia Ruch Oporu 2020 Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
838 postów 7843 komentarze

Stowarzyszenie WPS

Rzeczpospolita - Roman Dmowski: Siła narodu leży w jego zorganizowaniu.

Alert!!! Zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

„Alert” oznacza wezwanie do działania w chwili zagrożenia

Według słownika „alert” oznacza wezwanie do działania w chwili zagrożenia. A co nam zagraża? Nie, nie fałszywa pandemia, zagrożeniem jest żydowski reżim IIIRP realizujący polecenia swoich mocodawców z Waszyngtonu i Londynu – wprowadzający covidowe restrykcje.

Mamy sytuację, gdy w związku z propagandową pandemią zastosowana terapia (covidowe restrykcje, respiratory, preparaty nie wiedzieć czemu zwane szczepionkami, etc.) przynosi znacznie większe szkody choremu, społeczeństwu i gospodarce, niż sama choroba – i to jest poza wszelką dyskusją.
A który normalny człowiek dobrowolnie poddałby się terapii niosącej więcej szkody niż choroba?

A jednak społeczeństwo poddane od marca 2020r. systematycznej presji, codziennej i wielokrotnej żydo-medialnej propagandzie i zastraszaniu, ulega covidowym bandytom łamiącym konstytucyjne prawa i poddaje się ich restrykcjom i szczepieniom.
Czy zatem nasze społeczeństwo składa się w większości z idiotów?

Likwidacja żydowskiego reżimu IIIRP = koniec pandemii

Konieczna jest likwidacja żydowskiego reżimu IIIRP, ale nie jest ona możliwa bez wzrostu politycznej świadomości i organizacyjnego wysiłku.

Tak swoje zdenerwowanie wprowadzanym od soboty lockdownem” – rządząca banda, powszechne media już nawet nie stosują polskiego słownictwa ! – wyraził na twitterze Grzegosh@Grzegosh21:

„Kurwy znowu wszystko zamykają!!! Skurwysyny!!!”

 

Powiedzmy szczerze, to zdenerwowanie bandytyzmem covidowych zbirów jest całkowicie słuszne i uzasadnione. A jeśli kogoś razi nieparlamentarny sposób wyrażania się, to przepraszamy, ale te wulgaryzmy są niczym w porównaniu do zbrodni jakich dopuszcza się reżim IIIRP.

 

A te mordy rozpoznajecie? To „covidowo-kryzysowy sztab”

Kto by pomyślał że występuje korelacja między ilością testów i zakażonych…

 

W pierwszych dniach marca gubernator 29-milionowego Teksasu ogłosił koniec lockdownu i maseczek. Zostały zniesione wszystkie obostrzenia.  

– W ciągu ostatnich dwóch tygodni średnia krocząca liczba codziennych nowych przypadków koronawirusa w Teksasie spadła o 42,5% – poinformował w poniedziałek, 15 marca Greg Abbott, gubernator amerykańskiego stanu Teksas. – I jak to możliwe – ?

 

Warto rozmawiać – fragment audycji

https://twitter.com/i/status/1371916390383370244

 

Ale jeszcze tylko trochę cierpliwości, dajmy żydowskiemu reżimowi IIIRP odrobinę więcej czasu, a doczekamy wiecznej szczęśliwości – naprawdę, jesteśmy już bardzo blisko Raju.

Dariusz Kosiur

Ks. M.Woźnicki o zaonucowanych mordach

https://www.youtube.com/watch?v=j3J5j2mMIYg

KOMENTARZE

 • 5*
  //W pierwszych dniach marca gubernator 29-milionowego Teksasu ogłosił koniec lockdownu i maseczek. Zostały zniesione wszystkie obostrzenia.//

  Nie tylko Teksas zniósł ten zbrodniczy zamordyzm.

  Floryda także.

  https://www.sott.net/article/450280-Florida-governor-Ron-DeSantis-Dont-trust-the-elites-They-got-Covid-completely-wrong

  Krótki przetłumaczony fragment:

  "Floryda przecięła opinię "elit" i odrzuciła medialną narrację. Rezultatem są otwarte szkoły, stosunkowo niskie bezrobocie i śmiertelność na mieszkańca poniżej średniej krajowej. Nie możemy po prostu cofnąć szkód spowodowanych błędną polityką propagowaną przez nasze elity, ale możemy zdecydować, że nigdy więcej nie pozwolimy, aby coś takiego przytrafiło się naszemu krajowi."
 • WPS
  Uczniowie domagają się stacjonarej nauki w szkole!

  https://www.facebook.com/WolniUczniowie

  https://www.youtube.com/watch?v=MTgS5PhCR1Y&t=1965s
 • @Autor
  "Kto by pomyślał że występuje korelacja między ilością testów i zakażonych…". -

  --- Tak, istnieje korelacja testów (które dają zresztą fałszywy wynik), a ilością 'zakażeń'.

  *****
 • Polska w okowach żydowskich obłąkanych wariatów !
  Co panie Morawiecki błaźnie żydowski Białorusini mają się dobrze !

  Od Sierpnia do Pażdziernika 2020 r na Białorusi codziennie odbywały się masowe protesty ! od 100 tyś w normalny dzień do 200 tyś w Niedziele i co ? no pytam co sie stało na Białorusi ? Białorusini pomarli ?

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQmYPDizf8WqGGvTZKX063uY99VWFU2NywRYg&usqp=CAU

  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQD7r7VFx2n61BYxIPojJQEHJYBDb1rJ_Qa5w&usqp=CAU


  https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcT5qRgaub9rGt7GTnENyCw3LHF0Q2HW9PIxxA&usqp=CAU

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • "Alert!!! Zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP"
  -----------------
  Dobrze - a co na to covidianie?
 • WPS
  https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/28/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_30.06.2020.pdf tamże ss.8-10

  Trwanie życia:

  https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/ tamże. ss. 12-33
 • @stanislav 18:46:59
  Podstawowe informacje
  o faktach demograficznych w I półroczu 2020 r.
  W końcu czerwca 2020 r. ludność Polski liczyła 38354 tys. osób; w miastach mieszkało 23001 tys. osób
  (60% populacji), na wsi 15353 tys. W ogólnej liczbie ludności kobiety stanowią prawie 52%, a współczynnik
  feminizacji wynosi 107 (w miastach 111, a na wsi 101).
  W pierwszym półroczu 2020 r. liczba ludności Polski zmniejszyła się o prawie 28 tys. osób – oznacza to
  ubytek rzeczywisty, którego stopa wyniosła -0,07%. W I półroczu poprzedniego roku liczba ludności także się
  zmniejszyła (o 25 tys., tj. -0,06%). Spadek liczby ludności jest wynikiem niekorzystnych tendencji –
  notowanych w skali rocznej – przede wszystkim w zakresie przyrostu naturalnego. Od 2013 r. jest
  obserwowany ubytek naturalny wynikający z nadal niskiej (pomimo wzrostu w latach 2016-2017) liczby
  urodzeń przy jednoczesnym niewielkim, ale systematycznym zwiększaniu się liczby zgonów wynikających
  ze wzrostu liczby i odsetka osób w starszym wieku.
  W I półroczu 2020 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco:
  – zarejestrowano ponad 177 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 5 tys. mniej niż w analogicznym okresie
  ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,2 punktu promilowego (p. prom.) do poziomu
  9,2‰ – w miastach wyniósł 9,0‰, a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 9,6‰;
  – zmarło ponad 208 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2019 r. liczba zgonów zmniejszyła się o około
  0,7 tys., współczynnik wyniósł 10,9‰ (w miastach 11,2‰, na wsi 10,3‰);
  – w konsekwencji, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny
  i wyniósł -31,2 tys., współczynnik kształtował się na poziomie -1,6‰ (w I półroczu 2019 r. ubytek
  naturalny wyniósł -27 tys., tj. -1,4‰). Oznacza to, że w I półroczu 2020 r., w wyniku ruchu naturalnego,
  na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 16 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -25,7 tys. (-2,2‰),
  a na wsi -5,5 tys. (-0,7‰);
  – nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,6 tys.
  dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń
  żywych kształtował się na poziomie 3,6‰ (w miastach 3,5‰ a na wsi 3,8‰) i w stosunku do wielkości
  notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku był niższy o 0,2 p. prom.;
  – zawarto ponad 37 tys. związków małżeńskich – o około 29 tys. mniej niż w I półroczu 2019 r. Współczynnik
  małżeństw zmniejszył się o ok. 1,5 p. prom. i wyniósł 2,0‰ (w miastach 2,0‰, na wsi 1,9‰). W omawianym
  półroczu około 39% spośród nowozawartych małżeństw stanowiły małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte
  w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego;
  – rozwiodło się prawie 23 tys. par małżeńskich – o około 11 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego
  roku, a w przypadku kolejnych niespełna 0,3 tys. małżeństw orzeczono separację – tj. o ok. 0,4 tys. mniej.
  Współczynnik rozwodów obniżył się o 0,6 p. prom. i wyniósł 1,2‰. Liczba rozwodów w miastach (16,6 tys.)
  była prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji – dwukrotnie wyższa – odnotowano ponad
  0,2 tys. orzeczeń w miastach oraz ponad 0,1 tys. wśród mieszkańców wsi.
  Zauważalne spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji wynikają
  m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrożonych pod koniec marca br. w związku z COVID-19, w tym obostrzeń
  sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz ograniczonej działalności sądów, a tym samym
  odwoływania spraw rozwodowych i o separacje.
  Drugim elementem wpływającym na ogólną liczbę ludności są migracje zagraniczne. Z danych
  pochodzących z rejestru PESEL wynika, że liczba imigracji była wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały
  zameldowało się w Polsce około 5,6 tys. osób mających poprzednio stałe miejsce zamieszkania za granicą,
  natomiast wyjazd na pobyt stały za granicę zgłosiło 2,8 tys. osób.

  W I półroczu 2020 r. ruch naturalny ludności przedstawiał się następująco:
  – zarejestrowano ponad 177 tys. urodzeń żywych, tj. o prawie 5 tys. mniej niż w analogicznym okresie
  ubiegłego roku. Współczynnik urodzeń zmniejszył się o 0,2 punktu promilowego (p. prom.) do poziomu
  9,2‰ – w miastach wyniósł 9,0‰, a na wsi tradycyjnie więcej, tj. 9,6‰;
  – zmarło ponad 208 tys. osób. W stosunku do I półrocza 2019 r. liczba zgonów zmniejszyła się o około
  0,7 tys., współczynnik wyniósł 10,9‰ (w miastach 11,2‰, na wsi 10,3‰);
  – w konsekwencji, przyrost naturalny (różnica między liczbą urodzeń żywych i liczbą zgonów) był ujemny
  i wyniósł -31,2 tys., współczynnik kształtował się na poziomie -1,6‰ (w I półroczu 2019 r. ubytek
  naturalny wyniósł -27 tys., tj. -1,4‰). Oznacza to, że w I półroczu 2020 r., w wyniku ruchu naturalnego,
  na każde 10 tys. ludności kraju ubyło 16 osób. W miastach ubytek naturalny liczył -25,7 tys. (-2,2‰),
  a na wsi -5,5 tys. (-0,7‰);
  – nadal obserwowany jest pozytywny trend niskiego poziomu umieralności niemowląt. Zmarło 0,6 tys.
  dzieci w wieku poniżej 1 roku życia. Współczynnik wyrażający liczbę zgonów niemowląt na 1000 urodzeń
  żywych kształtował się na poziomie 3,6‰ (w miastach 3,5‰ a na wsi 3,8‰) i w stosunku do wielkości
  notowanej w analogicznym okresie ubiegłego roku był niższy o 0,2 p. prom.;
  – zawarto ponad 37 tys. związków małżeńskich – o około 29 tys. mniej niż w I półroczu 2019 r. Współczynnik
  małżeństw zmniejszył się o ok. 1,5 p. prom. i wyniósł 2,0‰ (w miastach 2,0‰, na wsi 1,9‰). W omawianym
  półroczu około 39% spośród nowozawartych małżeństw stanowiły małżeństwa wyznaniowe, tj. zawarte
  w kościele (związku wyznaniowym), a następnie zarejestrowane w urzędzie stanu cywilnego;
  – rozwiodło się prawie 23 tys. par małżeńskich – o około 11 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego
  roku, a w przypadku kolejnych niespełna 0,3 tys. małżeństw orzeczono separację – tj. o ok. 0,4 tys. mniej.
  Współczynnik rozwodów obniżył się o 0,6 p. prom. i wyniósł 1,2‰. Liczba rozwodów w miastach (16,6 tys.)
  była prawie 3-krotnie wyższa niż na wsi, a w przypadku separacji – dwukrotnie wyższa – odnotowano ponad
  0,2 tys. orzeczeń w miastach oraz ponad 0,1 tys. wśród mieszkańców wsi.
  Zauważalne spadki w liczbie zawieranych małżeństw oraz orzeczonych rozwodów i separacji wynikają
  m.in. z ograniczeń i restrykcji wdrożonych pod koniec marca br. w związku z COVID-19, w tym obostrzeń
  sanitarnych (np. dotyczących organizacji ślubów i wesel) oraz ograniczonej działalności sądów, a tym samym
  odwoływania spraw rozwodowych i o separacje.

  za: " Podstawowe informacje
  o faktach demograficznych w I półroczu 2020 r" , w: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5468/6/28/1/ludnosc_stan_i_struktura_oraz_ruch_naturalny_w_przekroju_terytorialnym_na_30.06.2020.pdf
 • @zygmuntbialas 18:08:08
  Ja wczoraj pisałem na temat tego wykresu, niestety nie udało się go tak ładnie wkleić.
  Widać na nim ewidentne fałszerstwo, ponieważ wynik testu otrzymuje się do 4 dni, czyli na tym wykresie krzywa zakażeń względem krzywej testów powinna być przesunięta minimum o 2 dni, a tutaj trendy są tożsame dla każdego dnia, co przeczy metodologii testowania.

  KŁAMSTWO NA KŁAMSTWIE
 • @wk..ny 20:24:17
  "KŁAMSTWO NA KŁAMSTWIE". -

  --- Tak, od początku traktuję te dane jako z sufitu wzięte. Teraz jest tak, że ludzie muszą być wyszczepieni, więc rosną liczby i reperkusje.
 • Panie Dariuszu...
  Dwa lata temu, Pan Bóg dał nam raz jeszcze 10 Jego Przykazań, tym razem z obszernym komentarzem odnoszącym się do czasów dzisiejszych, ale i z zastrzeżeniem, że jeżeli i tym razem ludzkość nie przyjmie Jego Prawa, to spadną na świat choroby i kataklizmy.
  Pisałem o tym tutaj :
  https://gibson.neon24.pl/post/154380,zimowa-wyprawa-polakow-na-gore-synaj

  To było dwa lata temu, czyli przed wybuchem po upływie jednego roku, realnego k-wira (niezależnie od tego skąd on pochodzi) z kolejnymi teraz mutacjami i przed uaktywnieniem się WSZYSTKICH wulkanów na Ziemi...

  Tutaj mamy relację z jednego takiego wybuchu :
  https://www.youtube.com/watch?v=KhPc_hYEglk&t=3s

  Jak długo jeszcze, ludzkość będzie te znaki lekceważyć?
  Czy pan czasami nie dokłada swojej cegiełki do tego?
  Co jeszcze musi się wydarzyć, by ludzkość zrozumiała jak bardzo obraża Pana Boga?
  Czy ockniemy się dopiero, gdy np taka Islandia zniknie pod wodą?
  Wątpię...
  Zachęcam do refleksji
 • @Jan Paweł 21:43:07
  Mam do Pana jako wierzącego pytanie. Czy Apokalipsa zapisana w biblii jest nieunikniona? Czy można temu zapobiec?
 • @wk..ny 22:09:55
  Jak wiemy z wielu dawanych nam przekazów Matki Boskiej, ale i Pana Jezusa (np do sB Rozalii Celakównej - "ostaną się tylko te kraje, które obiorą Mnie za króla"), ludzkość może uniknąć zagłady, ale...
  kto się przejmuje jakąś tam Apokalipsą.

  Jak widać, mamy do czynienia z obrażaniem Pana Boga nie tylko przez bezmyślnych, mających problemy z VI-tym Przykazaniem lewaków i sympatyzujących z nimi pożytecznych idiotów (m.in na uczelniach), ale także w środowiskach wydawałoby się ludzi rozumnych, mądrych, dla których anegdota :
  " jeden bałwan mówi do drugiego, - podobno, ktoś nas ulepił, na to drugi mu odpowiada - nie, powstaliśmy w wyniku Wielkiego wybuchu i ewolucji"
  jest wyznacznikiem ich światopoglądu...

  Panie wk..ny (zachęcam do zmiany nicka, bo ten podoba się raczej diabłu), żyjemy więc w czasach : ratuj się kto może...

  Chyba, że nastąpi jakieś przebudzenie na świecie. Widać już pewne symptomy, przede wszystkim w Polsce, ale zobaczymy co wygra.
  Pozdrawiam
 • @Jan Paweł 08:00:14
  Pan jako wierzący bardzo rozczarował mnie tą odpowiedzią.
  Potwierdził, że Wasza wiara jest płytka i bezrefleksyjna..
  Dzisiaj postaram się napisać o tym notkę i zapraszam do dyskusji.

  Pozdrawiam
 • a
  "Alert!!! Zlikwidujmy żydowski reżim IIIRP"

  No to bierzta się i róbta.

  PS. A który odłam żydów będzie po tej likwidacji rządził?
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:08:13
  Ten co się odłamie.
  Upadnie pod stół.
  Żeby zniknąć w czasie "wypłaty".
  Potem go podniosą, otrzepią.
  Popiszczy o swej elytarności, wrednym antysemityźmie Polaków.
  O misjii ha, ha, ha, dziejowej, chyba łupiestwa.
  Przyjdą wybióry.
  I znów go wybierzemy.
  A za jakieś 30 40 lat znów pożałujemy.
  Jak to my, antysemici z "Tu spocznijowa".
  Zamiast raz na zawsze dać kopa.
 • @Kmieć 16:52:36
  "Nie tylko Teksas zniósł ten zbrodniczy zamordyzm."

  Boję się, że to może być jak wpadnięcie z deszczu pod rynnę - znieśli lokdałn bo bajden został preziem. Teraz się zacznie prawdziwa zaraza....
  Obym się mylił.

  Pozdro!
 • @zygmuntbialas 21:00:31
  "Teraz jest tak, że ludzie muszą być wyszczepieni, więc rosną liczby i reperkusje."

  Właśnie usłyszałem zgrubną informację, że w Polce jest milion chorych na raka...

  Ukłony
 • @Jan Paweł 21:43:07
  "To było dwa lata temu, czyli przed wybuchem po upływie jednego roku, realnego k-wira (niezależnie od tego skąd on pochodzi) z kolejnymi teraz mutacjami i przed uaktywnieniem się WSZYSTKICH wulkanów na Ziemi..."

  Ja mam propozycję, żeby się tak te Siły Wyższe nie wysilały na wybuchanie wszystkich wulkanów - moim zdaniem wystarczy jak odpowiednim osobom spadnie na głowę cegła w kościele lub synagodze, niekoniecznie drewnianej, żeby nie było przesady. Może też być inny "przypadek" - jakiś "piorun kulisty" albo "meteoryt" czy coś.
  Po co gnębić "pandemiami" wszystkich biednych ludziów, a tym bardziej szczepić, hę?

  Ukłony
 • @Krzysztof J. Wojtas 09:08:13
  "A który odłam żydów będzie po tej likwidacji rządził?"

  Obawiam się jednego, iż w najgorszym przypadku może to być ten odłam, który - jak zakłada Autor "Cywilizacji Polskiej" - wystarczy, że zadeklaruje przynależność do Cywilizacji Polskiej.
 • @Rzeczpospolita 13:18:01
  ta opcja jest możliwa jeśli własną pracą i pomyślunkiem nie stworzymy bariery dla takiego podszywania się.
  To można zrobić tylko poprzez transparentność i klarowne określenie zasad cywilizacyjnych, oczywistych dla każdego. Tudzież wskazanie wzoru, latarni przewodniej - stąd maje sugestie tyczące Intronizacji Chrystusa.
  A Żydzi go raczej nie lubili...
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:42:53
  "To można zrobić tylko poprzez transparentność i klarowne określenie zasad cywilizacyjnych, oczywistych dla każdego. Tudzież wskazanie wzoru, latarni przewodniej - stąd maje sugestie tyczące Intronizacji Chrystusa."

  Pozostając w kręgu żydowskiej religii - także przecież etyki, w końcu kultury -, skazujemy się na ciągłe dreptanie w miejscu. A chyba nie na tym winno nam zależeć (?). Bez odrzucenia wszystkiego co żydowskie nie stworzymy szansy dla rozwoju własnego narodu i państwa.
 • @Rzeczpospolita 14:53:57
  Chrystus swoją nauką wprowadzał słowiańsko - aryjskie zasady współżycia i dlatego był uznany za wroga Narodu Żydowskiego i stracony.
  Dlaczego tego pan nie uwzględnia?
  Odrzucając Chrystusa - odrzuca Pan wpływy słowiańskie na tę hebrajską dzicz.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:52:16
  To są tylko pańskie interpretacje historii żydowskiego rabina imieniem Jezus, opisane przez żydowskich ewangelistów dla potrzeb podboju ludów politeistycznych. Rabina Jezusa stracono za podważanie dogmatu o monoteizmie. Podobnych praktyk imali się później krzewiciele nauk Jezusa.
  A że coś z nauk Jezusa panu kojarzy się akurat z zasadami współżycia Słowian, no cóż, to jest całkiem możliwe, ale czy trzeba stąd wyciągać tak daleko idące wnioski i w końcu ze szkodą dla Polaków i Słowian - ?
 • @Rzeczpospolita 17:31:55
  Muszę przyznać, że czasami mnie Pan zadziwia; w wielu wywodach można Panu wykazać linię narracyjną zalecaną przez rabinów.

  Nie podejmuję się Pana przekonywać - tylko prezentuję swoje uwagi nie licząc na ich akceptację. Są kierowane do innego targetu.
 • @Rzeczpospolita
  Skoro znowu piszesz nie na temat, bo znowu MYLISZ mnie z jakimiś żydowskimi religiami-bajkami, zgodnie z tym co obiecałam, przenoszę twój koment na twój blog.Zaśmiecaj u siebie.

  Oto twój koment:

  ''A co to za różnica jaką religijną trawestację żydowskich bajek o bogu i Jezusie wyznajemy jako własną wiarę?''

OSTATNIE POSTY

więcej

MOJE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930